Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder
Hvordan brukes informasjonsfriheten?

MeCIn-prosjektets innretning og mål

Gjennom forskningsrosjektet MeCIn skal vi finne ut hvordan samfunnsborgere i Norge kobler seg til offentligheten, eller lar det være.

Hovedinnhold

Ifølge Grunnlovens §100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Idealet som ligger til grunn for dette kravet er styrende for norsk medie- og kulturpolitikk, som har som mål å øke mangfoldet i tilbudet, stimulere til bred deltagelse i politisk debatt, og samtidig opprettholde en offentlighet en stor del av samfunnsborgerne kan koble seg på.

Disse målene - og grunnlovens infrastrukturkrav - bygger på en klar ide om samfunnsborgernes rolle: Gjennom offentligheten skal vi bli informert om politiske saker, forme vår identitet i møte med ulike syn og ulike perspektiv, og utvikle det vi trenger for å bidra til et demokratisk samfunnsstyre. Da kreves ytringsfrihet, men like viktig er informasjonsfrihet, det vil si retten til å å ha tilgang til en variert meny av politiske og moralske ideer, estetisk innhold og kulturelle opplevelser.

Prosjektet Medier, kultur og offentlighet: Informasjonsfrihet i ”stordata’ens tidsalder” (MeCIn) undersøker hvordan folk i Norge utøver og opplever sin informasjonsfrihet, og hvilken rolle mediene og kulturelle arenaer har for folks tilknytning til offentligheten på tvers av sosiokulturelle skiller. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet fra 2015-2019.

I prosjektet kombinerer vi en landsdekkende spørreundersøkelse, intervju og mediedagbøker med ulike metoder for datainnsamling på nettet. Målet er å finne ut hvilke medier og kulturelle arenaer som har betydning for ulike grupper. Særlig vil prosjektet gi oppmerksomhet til de som av ulike grunner ikke knytter seg til en bred offentlighet - de som faller utenfor.

Siden prosjektet skal gi ny innsikt i hvordan samfunnsborgerne faktisk benytter offentlighetens vil analysene gi bedre grunnlag for innretningen av ulike mediepolitiske verktøy, fra allmennkringkasting til bibliotek.

Teoretisk vil MeCIn koble sosiologiske tilnærminger til studier av mediebruk og kulturelle praksiser med normativ demokratiteori. Forskningsetisk sett vil prosjektgruppen bidra til den pågående diskusjonen om bruk av data fra internett i studiet av sosiale fenomen.

Prosjektet er knyttet til forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier ved Universitetet i Bergen, og er et samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Stavanger.

Interessert i mer informasjon om prosjektet? Kontakt prosjektleder Hallvard Moe.