Hjem
Mediebruksgruppen
Bok fra MeCIn-prosjektet

Ny bok om mediebruk og demokrati

Offentlig tilknytning inn, den informerte borger ut.

Bilde av boken med datamaskin, mobil og avis rundt.
Foto/ill.:
Janne Biedilæ Bjørgan

Hovedinnhold

Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati tar et oppgjør med idealet om den informerte borger, og argumenterer for at ideen om offentlig tilknytning er mer realistisk når en skal forstå hvordan vi orienterer oss i samfunnet. 

– Offentlig tilknytning handler om hvordan folk finner ulike veier inn i offentligheten, forklarer førsteamanuensis Brita Ytre-Arne ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, som har vært medansvarlig for boken. 

I hovedsak ser forskerne på hvordan folk faktisk holder seg oppdatert, og hvilke veier de har inn til offentligheten. Her brukes ferske resultater fra MeCIn-prosjektet; intervjuer og dagbøker med 50 nordmenn, samt en spørreundersøkelse med 2000 respondenter. Både nyhetsmedier, sosiale medier og kulturen som inngang til offentligheten dekkes. 

– Dette er ny empirisk informasjon om mediebruk som det finnes lite av i Norge, sier Ytre-Arne.

Resultatene viser at de færreste av oss har fullstendig oversikt over hva som skjer i samfunnet. Vi følger med på det vi interesserer oss for, og sporadisk følger vi ekstra nøye med. De fleste har gode koblinger til offentligheten, og nyhetene er bare en av mange veier inn til den. Forskerne ser også på forskjellene i hvordan vi orienterer oss, og diskuterer hva som vil være et realistisk ideal for en borger i et demokratisk samfunn. 

– For at et ideal skal være nyttig, må det være noe man kan strekke seg mot. Vi mener at idealet om den informerte borger er uoppnåelig, og lanserer et nytt ideal: Idealet om den beredte borger. Dette er en borger som har flere veier inn til offentligheten og et sosialt nettverk hun kan bruke for å holde seg oppdatert, forklarer Ytre-Arne. 

Boken er skrevet med tanke på at den skal kunne leses av alle som interesserer seg for hvordan det står til med det norske samfunnet i dag. Her kan du lese det første kapittelet.

Flere av medlemmene i Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier har bidratt i boken. Hallvard Moe har hatt hovedansvaret.