Hjem
Mediebruksgruppen
Keynote

Internasjonalt plenumsforedrag om nyhetsbruk

Brita Ytre-Arne holder keynote på konferansen Emerging Directions in News Use Research.

conference image
Uni.Surrey
Foto/ill.:
Leverhulme News Use Project

Hovedinnhold

20. mars 2024 vil professor Brita Ytre-Arne holde keynote (plenumsforedrag) ved Emerging Directions in News Use Research, som er både en konferanse og en lansering for The Leverhulme News Use Project.

Nyhetsbruksprosjektet

Leverhulme News Use-prosjektet har som mål å undersøke hvordan foreldre engasjerer seg i og reagerer på nyheter i kritiske kriseøyeblikk. Målet er å produsere en streng, dyptgående undersøkelse av foreldres engasjement med risiko og kriser i nyhetene - i et informasjonsmettet samfunn med høye valgmuligheter. Prosjektet ledes av professor Ytre-Arnes mangeårige samarbeidspartner professor Ranjana Das, samt Dr Thomas Roberts, Dr Emily Setty og Dr Maria-Nerina Boursinou fra University of Surrey.

Konferansen

Emerging Directions in News Use Research - en internasjonal, virtuell konferanse – har som mål å samle en global gruppe forskere som er involvert i forskning på nyhetsbruk, nyhetspublikum og -forbruk, samt nyhetsengasjement og frigjøring. Konferansen er åpen for en rekke empiriske kontekster, fra prosjekter som bruker utprøvde så vel som mer kreative og innovative metoder, og for å vise frem arbeidet til forskere på tvers av karrierestadier innen sosiologi, journalistikk, medier og kommunikasjon, og mer. . Spesielt er arrangørene opptatt av å motta papirer relatert til de to casestudiene i sentrum av News Use-prosjektet:

  • Miljøendringer og klimakrisen;
  • Ungdom og sex og relasjoner

Virtuell deltakelse er gratis, registrer deg innen 18.mars 2024!