Hjem
Mediebruksgruppen
Nyhet

Forsker på forestillinger om kunstig intelligens

UiBs Humaniorastrategi tildeler Brita Ytre-Arne midler for å forske på kunstig intelligens og hvordan vi vurderer hva som er ekte og sant.

bilde av robot
KI-generert innhold i media blir mer og mer vanlig, og utfordrer vår oppfatning av ekte og falskt.
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Ekte eller falskt?

KI-teknologi tas i bruk på stadig nye områder, og et av stedene vi oftest møter den er gjennom KI-skapt innhold i tradisjonelle og sosiale medier. Noen ganger vet vi at bildene og teksten vi ser er skapt av kunstig intelligens, men ofte kan vi ikke vite det sikkert. Nylig har vi sett eksempler på at debatter om manipulerte bilder flytter seg fra sosiale medier til å bli forsidestoff i medier verden over, som i den såkalte #kategate. Hva gjør disse usikkerhetene med våre oppfatninger om en felles virkelighet og delte referanserammer? 

KIME - Kunstig Intelligens og Autentisk Medieinnhold

I forsknings-pilotprosjektet KIME skal professor i medievitenskap Brita Ytre-Arne studere hvordan unge mediebrukere på plattformer som TikTok, X og Instagram sammen tolker digitalt medieinnhold og vurderer hva som fremstår autentisk. 

- Dette prosjektet betyr mye for Institutt for informasjons- og medievitenskap, og støtter opp om vår ambisjon om å skape en helhetlig forståelse av kunstig intelligens, både det tekniske aspektet og de samfunnsmessige implikasjonene, sier instituttleder Marija Slavkovik etter at tildelingen ble kjent.

Prosjektet vil utforske hvilken betydning som tillegges ulike typer kulturelle og virale forestillinger om KI, enten disse er hentet fra kunst eller vitenskap, memes eller science fiction. Dette vil berede grunnen grunnen for senere forskning på folketeorier om KI og digital folklore. prosjektet utføres i samarbeid med forsker Gabriele de Seta og Senter for Digitale Fortellinger, og anvender samfunnvitenskapelige og humanistiske perspektiver for å forstå KI. 

Prosjektet finansieres av Humaniorastrategien ved UiB.