Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Om forskergruppen

Formålet med forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett er å skape et forum for faglig diskusjon og formidling.

Hovedinnhold

Generelt 

Både på nasjonalt og internasjonalt nivå er adgang til og forvaltning av miljø og naturressurser avgjørende for økonomi- og samfunnsutvikling. Ødeleggelse av miljøet, mangel på ressurser og klimaforandringer truer det biologiske mangfoldet, og dermed også samfunnets levebrød på lokalt og globalt nivå. Utviklingen av rettslige strukturer som styrker og gir en holistisk forvaltning av miljø og naturressurser er avgjørende for muligheten til å tilby nok mat, vann og energi, og for økonomi- og samfunnsutvikling i verdens fattige land. Forskningsgruppens aktivitet vil dekke forskning på adgangen til og beskyttelsen av naturressurser og miljø, på de rettslige rammene for forvaltningen av naturressurser, og på forvaltningen av miljøet som en betingelse for økonomi- og samfunnsutvikling. 

Visste du at forskergruppens møter er åpne for alle interesserte? Ta kontakt da vel!

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er viktig for forskergruppens kjerneområder, og i den forbindelse samarbeider vi med en rekke eksterne aktører, herunder Bergen Offshore Wind Centre (BOW)Bergen Energy Lab (BEL)The Aberdeen University Centre for Energy Law (AUCEL) og Tina Soliman Hunter, Professor ved Macquarie Law School i Sydney.