Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett
Publikasjon

Nylige publikasjoner av Catalina Vallejo Piedrahíta

Catalina Vallejo Piedrahíta, postdoktor ved Det juridiske fakultet i Bergen, er aktuell med to nye publikasjoner om klimasøksmål.

Hovedinnhold

Catalina Vallejo Piedrahíta, som forsker på polysentrisk klimastyring i Amazonas som en del av forskerprosjektet Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics, har nylig publisert et bokkapittel og et innlegg på nettsiden til Open Global Rights. 

Vallejo er utdannet advokat fra Colombia, har en MA i fredstudier, og en doktorgrad i juss. I sin doktoravhandling forsket hun på klimasøksmål mot verdens stater, og det voksende rettsområdet for klimaendringer. Hun er tilknyttet Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA, i Medellin, Colombia, samt the Peace and Conflict Unit ved University of Innsbruck i Østerrike, og også til Centre for Law and Social Transformation i Norge. 

Vallejo har, sammen med Siri Gloppen, skrevet kapittelet The climate crisis: litigation and economic, social and cultural rights Research Handbook on Economic, Social and Cultural Rights as Human Rightssom vil bli publisert 20. oktober. Forlaget Edward Elgar Publishing skriver følgende om boken: Boken gir "a comprehensive, cutting edge analysis of economic, social and cultural rights (ESCR), as well as the connection between ESCR and other rights", samt "an authorative analysis of standards and jurisprudence, it argues for an expansive and inclusive approach to ESCR as human rights".

Ytterligere har Vallejo, sammen med Gloppen, skrevet et blogginnlegg for Open Global Rights, en ikke-statlig organisasjon som blant annet arbeider med å være et talerør for menneskerettighetsforkjempere verden over. Vallejo og Gloppen argumenterer i sitt innlegg om klimasøksmål at selv små inngrep i det rettslige landskapet vedrørende klimaendringer kan gi sommerfugleffekt, og følgelig generere store samfunnsendringer og kulturelle endringer.

Gratulerer!