Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

“Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic” - summarizing report on porject by JUDr. Michal Maslen, PhD.
Universitetet i Bergen var sterkt representert på Japan – Norway Energy Science Week i Tokyo 27-29.mai.
Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.
Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.