Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Kunnskapsgrunnlaget om miljøvirkningene står sentralt, og miljøkonsekvensene må tas på største alvor. Det var dette som var temaet for Deep Sea Minerals konferansen som ble avholdt i Bergen 26-27. oktober i år. Forskningsassistent Mari Bygstad deltok på konferansen som en del av sin masteroppgave.
Mari er ny vitenskapelig assistent for forskergruppen naturressurs-, miljø og utviklingsrett.
I et frokostseminar den 21. september kl. 9 delte dr. jur Leila Neimane fra Universitetet i Latvia sine foreløpige funn fra sitt forskningsprosjekt vedrørende effektivt maritimt arealplanleggingsrammeverk, utfordringer rundt implementeringen av dette og eksempler på hvordan dette er gjennomført på en vellykket måte på Baltikum med forskergruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett.
Fredag den 10. juni holdt forskningsgruppen et digitalt seminar med Eyolf Aarø der temaet var om "contingent convertible bonds" kan være grønn.
Den 9. juni holdt BECCLE og Forskergruppen for Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett et seminar om felles innkjøp av energi i Europa, med et særlig fokus på konkurranserettslige barrierer og geopolitiske implikasjoner. Seminaret ble holdt på engelsk.
Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.
Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.
Forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett har mottatt midler for å arrangere Norges 'Energi- og miljøretts dager Bergen' i 2023.
På seminaret til forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett den 17. Mars var Leigh Hancer, Matthew Levitt og Henrik Bjørnebye invitert for å snakke om EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge.
Den 23. mars 2022 var Rui Guerra da Fonseca på digitalt besøk hos forskergruppen for naturressurs-, miljø, og utviklingsrett for å snakke om "Maritime spaces and Administrative Law".
Er du nysgjerrig på og interessert i energi-, naturressurs- og/eller miljørett, og vil skrive stormaster? Nå utlyses det 3 åpne forskergruppestipend for året 2022/23.
Den tredje Mars 2022 ønsket forskergruppen for naturressurs-, miljø, og utviklingsrett Lucila de Almeida velkommen for å snakke om styring etter indikatorer og fallgruvene ved EU´s barriereindeks for detaljhandel i energimarkedet.
Fredag den 11. februar haldt forskargruppa for Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett og forskargruppa for Europarett, i samarbeid med Bergen Center for Competition Law & Economics og advokatfirmaet Schjødt, eit seminar om EU sine nye retningsliner for statleg støtte til klima, miljøvern og energi.
I forbindelse med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sitt besøk i Bergen haldt Sigrid Eskeland Schütz innlegg om betydninga av å designe eit godt rettsleg og økonomisk rammeverk for etablering av ny aktivitet på havet.
Dr. Eddy Wifa, foreleser ved Universitetet i Aberdeen, tilbragte en måned ved Universitetet i Bergen og forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett i november.
Julius Rumpf, doktorgradsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og forskar ved Fridtjof Nansens Institutt, presenterte delar av si forsking knytt kraftleidningar over grenser ("interconnectors") og den indre europeiske energimarknaden for forskargruppa 18. november.
I samarbeid med forskergruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett arrangerte studentorganisasjonen Enviro foredrag om EUs klimapakke «Fit for 55» den 11. november.

Sider