Hjem
Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.
Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?
Tre medlemmer av forskergruppen tok del i Day Zero ved anerkjente SDG Conference Bergen 2021.
Sigrid Eskeland Schütz, sammen med Abdirahman Omar og Stefan Carpentier, har forfattet rapporten “Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites” i forskningsprosjektet ACTOM.
Forskningsprosjektet PRE-DECOR, ledet av Gunnar Eskeland og Ignacio Herrera Anchustegui, har fått innvilget NOK 320 000 i støtte.
Postdoktor Joanna Siekiera er co-investigator i nytt WUN-prosjekt 'Global comparative assessment of the role of oceans in a sustainable future', som er ledet av the University of Southampton.
Universitetslektor Esmeralda Colombo, tilknyttet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, uttalte seg nylig i New York Times og svenske TV4 om klimasøksmålet i Høyesterett mellom staten Norge og flere miljøorganisasjoner med Greenpeace i spissen.
Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui er invitert til å være hovedmoderator på MEDREGs kurs "Role and Scope of Energy Regulation".
Berte-Elen Konows er aktuell med nylig publisert artikkel innen kontrakt- og eiendomsrett i et miljøperspektiv.
Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui gav, sammen med Dr Daria Shapovalova og Dr Eddy Wifa, sitt innspill til EUs konsultasjon vedrørende Offshore Energy Strategy.
Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui og Professor Ernst Nordtveit, tilknyttet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, er begge aktuelle med nye publikasjoner innenfor energirett.
Catalina Vallejo Piedrahíta, postdoktor ved Det juridiske fakultet i Bergen, er aktuell med to nye publikasjoner om klimasøksmål.
Førsteamanuensis og ekspert på EU/EØS-energirett Ignacio Herrera Anchustegui, som også er leder for forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, ble nylig intervjuet av Dagens Perspektiv om reguleringen av havvindnæringen i den norske økonomiske sonen.
“Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic” - summarizing report on porject by JUDr. Michal Maslen, PhD.
Universitetet i Bergen var sterkt representert på Japan – Norway Energy Science Week i Tokyo 27-29.mai.
Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.
Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.