Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett

Regjeringer og olje- og gasselskaper har som mål å elektrifisere olje- og gassproduksjonen på kontinentalsokkelen så raskt som mulig for å redusere klimagassutslipp. Tre medlemmer av forskningsgruppen har nylig skrevet artikler som tar opp problemstillingene ved dette rammeverket.
I samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk inviterte forskergruppen eksperter på havvind fra Storbritannia, Danmark, Polen, Latvia og Norge til å delta på en tverrfaglig konferanse.
Den 22. februar arrangerte forskergruppen et seminar om resirkulering av skip.
Senior Research Project Manager Krisztina Zálnoky fra Cambridge Institute for Sustainability Leadership presenterte spennende problemstillinger for forskningsgruppen under et webinar torsdag 14. mars.
Forskergruppen inviterer til lunsjseminar med mulighet for fysisk eller digital deltakelse fredag 12. april kl. 12:15-14:00.
Med dagens regulering er det svært tvilsomt om målene regjeringen har satt til 2040 kan oppnås, mener stipendiat Eirik Finserås.
Torsdag 14. november presenterte Torhild utgangspunktet for sitt arbeid knyttet til transport av hydrogen på skip på Athens Conference of EU Energy Law and Policy.
Stipendiat Andreas Hösli skal fullføre Phd prosjektet sitt om Corporate Climate Responsibility på UiB i desember.
Ignacio Herrera Anchustegui skal veilede og assistere EU-land med sin juridiske ekspertise for å sørge for at overgangen til en klimanøytral økonomi skjer på en rettferdig måte.
Professor Berte-Elen Reinersten Konow har bidratt til å utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven (NOU 2023: 28)
Eirik Finserås ble intervjuet av Energi og Klima etter publiseringen av artikkelen "Gone with the wind? Wind farm-induced wakes and regulatory gaps"
Forskergruppen arrangerte Bergen Energy and Climate Law Days 2023 fra 23. til 24. oktober.
Forsker Gisle Andersen ved NORCE, presenterte prosjektet sitt “The logic of measuring, managing and governing ecosystems (EcoLogic)” for forskergruppen.
Det juridiske fakultetet ved UiB og Offshore Norge har inngått et kunnskapssamarbeid for å utrede de rettslige og økonomiske rammevilkårene for avvikling i petroleumsbransjen.
Ph.D.-kandidat/forsker Eirik Finserås snakket om "Go-to Renewable Zones" på Offshore Wind-konferansen "Science Meets Industry", arrangert av Universitetet i Bergen, Bergen Offshore Wind Centre (BOW) og GCE Ocean Technology
Førsteamanuensis Ignacio Herrera-Anchustegui og postdoktor Siv Elén Årskog Vedvik deltok på et lunsj seminar hos Equinor som en del av "Forskningsdagene" 2023.
Gikk du glipp av webinaret om Green Procurement in Times of Energy Transition? Se det her!
Forsker Marta Santos Silva ved Universitetet i Minho, Portugal, presenterte sin pågående forskning om digitale produktpass som muliggjør den digitale og grønne overgangen.

Sider