Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Ny bok

Ny og større utgave av Comparing Legal Cultures

Comparing Legal Cultures er redigert av professor Sören Koch og professor Jørn Øyrehagen Sunde. Boken gir en unik oversikt for alle som arbeider med internasjonal rett.

Omslag av bok.
Foto/ill.:
Fagbokforlaget.

Hovedinnhold

- Den utvidete og reviderte utgaven av boken Comparing Legal Cultures formidler kunnskap om globalisering av rettskultur, samt et teoretisk rammeverk for å bruke rettskulturell informasjon som grunnlag for komparative analyser, sier Sören Koch.

Boken er utgitt på Fagbokforlaget, og er en av de største bøkene om komparativ rett som er utgitt.

Den nye utgaven er et resultat av aktivitetene i Forskergruppen for rettskultur, som har eksistert siden 2011. Forskergruppen har etablert et stort internasjonalt nettverk, noe som har gjort det mulig å få bidrag til boken fra mange deler av verden. Med bidrag fra 25 forfattere fra 15 ulike nasjoner gir den en oversikt over rettskulturer fra hele 15 ulike land.

Pensum i Norge og utlandet

Comparing Legal Cultures er rettet mot studenter, saksbehandlere, advokater, dommere og alle som er involverte i lovgivingsprosessen. Boken er å finne på pensum ved fem norske utdanningsinstitusjoner: UiT, UiA, UiS, INN og UiB. Den er også brukt i undervisningen på følgende utenlandske institusjoner: Universitas Autonomia Madrid, Spain; University of Aberdeen, University of Edinburgh, UK; University of Gdansk, Poland; University of Vienna, Austria; University of Bochum, Germany; University of Tartu, Estonia; University of Uppsala, Sweden.

I tillegg til redaktørene er Esmeralda Colombo, Christian Franklin, Marius Mikkel Kjølstad og Lars Kvestad blant forskerene som har bidratt til boken.

- Håpet vårt er at boken blir et standardverk for komparativ rett ikke bare i Norge, men også i flere land, sier professor Sören Koch.