Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Ny doktorgradsavhandling

Magnus Lagabøters nye formuerett for mellomalderen

Brage Thunestvedt Hatløy disputerer 22.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kontinuitet og endring i formueretten i Magnus Lagabøters landslov av 1274".

Magnus Lagabøtes lov
Foto/ill.:
Det kongelige danske bibliotek

Hovedinnhold

Prøveforelesning finner sted 21. juni kl. 14.15 på zoom (lenke følger).

Disputas 22. juni kl. 10-15 på zoom (lenke følger).