Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Registerstudie på arbeidstid, helse og sykefravær (RWHS)

nurses
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

RWHS er en studie hvor vi benytter objektive data på skifteksponering og sykefravær hentet fra arbeidsgivers register for å få økt kunnskap om sammenhenger mellom skiftarbeid, helse og sykefravær. Videre søker studien å identifisere personlige egenskaper som har betydning for skiftarbeidstoleranse. Objektive eksponerings- og utfallsmål blir derfor koblet til et spørreskjema som måler personlige egenskaper som kan ha relevans for skiftarbeidstoleranse.

Prosjektet er del av et større skandinavisk samarbeid hvor vi sammenligner arbeidstid blant helsearbeidere i Norge, Danmark og Finland (WINC-link til nettside). Nettverket har også som mål å utarbeide en felles terminlogi og koding for skiftarbeidsforskning slik at vi i fremtiden lettere kan sammenligne studier.

Publikasjoner fra prosjektet:

Short rest between shift intervals increases the risk of sick leave: a prospective registry study. Øystein Vedaa, Ståle Pallesen, Siri Waage, Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Eilin Erevik, Erling Svensen, Anette Harris. Occupational and Environmental Medicine, 2017; 74: 496-501.

Long working hours are inversely related to sick leave in the following 3 months: a 4-year registry study. Øystein Vedaa, Ståle Pallesen, Eilin Erevik, Erling Svensen, Siri Waage, Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Anette Harris. International Archieves of Occupational and Environemntal Health, 2018.