Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Boklansering

Forskergruppens medlemmer med bidrag til bok om barnekonvensjonen

"Barnekonvensjonen i norsk rett - prinsipper og praksis" samler erfaringene med barnekonvensjonen i norsk rett, 20 år etter at konvensjonen ble vedtatt. Boken berører spørsmål både om strafferett og straffeprosess, og flere av forskergruppens medlemmer har gitt sine bidrag.

Førsteamanuensis Ingun Fornes holder boken oppe
Førsteamanuensis Ingun Fornes er redaktør av boken, sammen med professor Anna Nylund og professor Anneken Sperr.
Foto/ill.:
Herman Haugen

Hovedinnhold

Flere av forskergruppens medlemmer har bidratt i boken, som blant annet tar for seg barnekonvensjonens strafferettslige og straffeprosessuelle betydning.

Forskergruppens Ingun Fornes har sammen med Anna Nylund og Anneken Sperr redigert boken. 

Jørn Jacobsen, Linda Gröning, Ørnulf Øyen og Gert Johan Kjelby har bidratt med kapitler om barnekonvensjonens innvirkning på strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål.

Bilde av boken
Foto/ill.:
Gyldendal