Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Nyhet

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/André Kvalvågnes, Knut M. Tande og Øystein L. Iversen

Hovedinnhold

 

Bergen Lecture er et årlig foredrag i regi av fakultetets forskergruppe for strafferett og straffeprosess, som holdes av en anerkjent internasjonal ekspert innen strafferett.

Årets foredragsholder var Michael S. Moore fra University of Illinois College of Law. Moore skal forelese om temaet "Mechanical Brains and Responsible Choices: The Challenges to Responsibility of Contemporary Neuroscience".

I forbindelse med foredraget ble det gjort et intervju med Michael S. Moore om forskjellige tema. Se intervju om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern over.