Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Infrastrukturutvalget

Infrastrukturutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til planlegging, implementering og drift av infrastruktur.

Main content

Infrastrukturutvalgets medlemmer:

Leder: Viserektor Robert Bjerknes

Representanter fra faglig ledelse ved fakultet/Universitetsmuseet:

 • HF: Prodekan Anne Beate Maurseth
 • KMD: Visedekan Anne-Helen Mydland
 • JUR: Prodekan Anne Marie Frøseth
 • MN: Prodekan Anne Marit Blokhus
 • MED: Prodekan Marit Bakke
 • PSYK: Prodekan Gro M. Sandal
 • SV: Prodekan Ragnhild Muriaas
 • UM: Instituttleder Aino Hosia

Representant fra gruppe B:

 • Postdoktor Erik Knudsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap og DIGSSCORE

vara: Postdoktor Pål Antonsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HF

Studentrepresentanter:

 • Martine Jordana Baarholm
 • Espen Vaage
 • Sigbjørn Løland Torpe

vara: Erlend Søbye Grønvold, Michaela Elisabeth Heim og Daniel Lyngseth Fenstad

Avdelingsdirektør ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Benedicte Løseth, er utvalgets sekretær, og skal, etter samråd med viserektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Møter 2021

Møtedato            Innkalling saksliste         Protokoll

09.03.2020            Sak 01 - 04

08.06.2020

Møter 2020

Møtedato            Innkalling saksliste         Protokoll

27.03.2020            Sak 01 - 03                        Lenke

11.06.2020            Sak 04 - 05                        Lenke

15.10.2020            Sak 06 - 09                        Lenke

Møter 2019

Møtedato           Innkalling saksliste         Protokoll

19.02.2019            Sak 01 - 02                        Lenke 

07.06.2019            Sak 03 - 05                        Lenke

22.10.2019            Sak 06 - 09                        Lenke 

Møter 2018

Møtedato          Innkalling saksliste          Protokoll

20.02.2018         Klikk her for saksliste         Klikk her for protokoll

12.06.2018         Klikk her for saksliste         Klikk her for protokoll

30.10.2018         Klikk her for saksliste         Klikk her for protokoll

Møter 2017

Møtedato          Innkalling saksliste          Protokoll

07.03.2017        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

30.05.2017        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

26.09.2017        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

Møter 2016

Møtedato          Innkalling saksliste          Protokoll

01.03.2016        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

07.06.2016        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

04.10.2016        Klikk her for saksliste          Klikk her for protokoll

Møter 2015

Møtedato         Innkalling saksliste          Protokoll

21.05.2015       Klikk her for saksliste           Klikk her for prorokoll

29.09.2015       Klikk her for saksliste           Klikk her for prorokoll