Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Seminar

Hvilke muligheter finnes for samarbeid med universiteter i USA?

Interessert i forsknings- og utdanningssamarbeid med UC Berkeley eller andre institusjoner i USA? UiB inviterer til seminar for å vise hvilke muligheter som finnes for deg som ønsker å samarbeide med noen av verdens fremste universiteter.

Sather Gate, UC Berkeley
Foto/ill.:
Peder Sather Center

Hovedinnhold

I 2022 er det 10 år siden UiB og syv andre norske universitet etablerte Peder Sather Center i samarbeid med UC Berkeley. Senteret er et eksempel på de lange tradisjonene for samarbeid mellom amerikanske forskere og UiB.

Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte for forskere som ønsker å etablere eller videreutvikle samarbeid med partnere i USA. På dette seminaret kan du lære mer om disse mulighetene og høre erfaringer fra forskere med langsiktige samarbeid med UC Berkeley. 

Målgruppen for seminaret er forskere som vurderer samarbeid i USA, forskere som allerede har samarbeid med partnere i USA, samt administrativt ansatte involvert i søknader om eksternfinansiering, m.m.

Det blir servert lunsj til alle påmeldte. Seminaret vil være på engelsk.

TIL PÅMELDING

Program

11.00

Velkommen v/Rektor Margareth Hagen

UC Berkeley – Erfaringer og muligheter for samarbeid

11.10

Peder Sather Center – UC Berkeley samarbeid gjennom 10 år

  • Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet og leder for det norske Peder Sather Center-konsortiet.

11.20

Hvordan etablere langsiktige samarbeid med UC Berkeley?

  • Inger Måren, førsteamanuensis, Insitutt for biovitenskap
  • Lise Rakner, professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Inger Måren og Lise Rakner har begge fått midler fra Peder Sather Center og brukt dette til å bygge opp langsiktige samarbeid med forskningspartnere ved UC Berkeley. 

Les mer:
Inger dro til Berkeley med heile familien (khrono.no)

Tildeling til Bergen-Berkeley-samarbeid | Institutt for sammenliknende politikk | UiB

11.50

Spørsmål og innspill

Er det vanskelig å komme i kontakt med forskere ved Berkeley? Hvordan får man midler fra Peder Sather Center? Bli med i diskusjonen!

12.00

Lunsj og mingling

Benytt anledningen til å snakke med forskere og administrativt ansatte med erfaring eller interesse for samarbeid med USA.

Forsknings- og utdanningssamarbeid med partnere i USA

12.40

Fra forskningsnettverk til utdanningssamarbeid

  • Samtale mellom Synne Lysberg (HK-dir) og Adrian Kjær (Studieavdelingen, UiB)

Adrian og Synne går gjennom muligheter og gode råd for forskere som er interessert i å etablere og videreutvikle utdanningssamarbeid med partnere i USA. De vil blant annet snakke om UTFORSK programmet og komme med tips til de som planlegger å søke.

13.00

Nettverks- og finansieringsmuligheter 

  • Samtale mellom Zlata Turkanovic (Forskningsrådet) og Are Straume (Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiB )

Are og Zlata vil snakke om hvordan du kan gå fram for å få et nettverk i USA, etablere nye partnerskap og finansieringsmuligheter for både nye og etablerte samarbeid. De vil blant annet snakke om INTPART programmet og komme med tips til de som planlegger å søke.

13.20

Spørsmål og innspill 

Er det noe du lurer på rundt finansiering? Benytt sjansen til å spørre HK-dir, Forskningsrådet og UiB administrasjonen direkte. 

Peder Sather Center - 10 år

UC Berkeley regnes som et av verdens beste universiteter1. I 2012 gikk åtte norske universitet sammen med UC Berkeley om å etablere Peder Sather Center for Advanced Studies. Senteret skal stimulere til økt forskningssamarbeid mellom Berkeley og de norske institusjonene. Hvert år lyses det ut såkornsmidler for samarbeidsprosjekt, og i 2021 fikk åtte UiB-prosjekt finansiering gjennom ordningen: Grantees 2021 | Peder Sather Center (berkeley.edu)

26. oktober 2022 markeres 10-års jubileet til Peder Sather Center med en digital markering for alle samarbeidsinstitusjonene. Mer informasjon om arrangementet kommer i løpet av våren 2022.

Les mer om Peder Sather Center for Advanced Studies her: International collaboration | Research | UiB

1) World University Rankings 2021 | Times Higher Education (THE)

 

Aktuelle utlysninger

Peder Sather Grants 2022 (søknadsfrist 1.juni): https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

INTPART (søknadsfrist 16. mars): INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (forskningsradet.no)

UTFORSK (søknadsfrist 20. april): UTFORSK (diku.no)

Fulbright (søknadsfrist forskerstipend 1. oktober): Forskere (fulbright.no)