Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 7. september 2022

Møte i Innovasjonsutvalget 7. september 2022

Hovedinnhold

Møte og seminar i Universitetets innovasjonsutvalg

Tirsdag 6. og onsdag 7. september 2022

Solstrand  


Seminar

Tirsdag 6. september 2022
12:00-18:00

Saker

Forskningsrådet Innledning og dialog med Spesialrådgiver Eirik Fosse og områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik. 
Ny strategi UiB Workshop

 

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

7. september 2022
09:00-12:00
 

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU møte 20. april 2022 og IU møte 7. juni 2022

III. Saker

IU 21/22

Innovasjonshåndboken

Orienteringssak 

IU 22/22

UiB idé

Orienteringssak Saksforelegg
IU 23/22

Eksternfinansiering for forsking og innovasjon

Drøftingssak Saksforelegg
IU 24/22

TTO ordningen og endringer i FORNY programmet

Orienteringssak Saksforelegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3

IU 25/22

Horisont Europa - resultater

Orienteringssak Saksforelegg

IU 26/22

Skisse til program for IU delegasjonstur til København/Århus

Orienteringssak Saksforelegg

IU 27/22

SFIene til UiB

Saksforelegg og presentasjon fra SFI Media Futures og Smart Ocean i møte

IU 28/22Eventuelt