Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Samarbeidsavtalen UIB-NAV Vestland – innhold og muligheter for forskning og finansering

NAV-frokost

Velkommen til forskningsfrokost! Vi samler forskere, rådgivere og fagpersoner fra NAV og UiB for å bli bedre kjent med hverandre og innholdet og mulighetene i rammeavtalen mellom UIB og NAV Vestland.

NAV + UIB logoer
Foto/ill.:
FIA

Hovedinnhold

Formålet med samarbeidsavtalen er forskning, kompetanseutvikling, innovasjon og samarbeid om arbeidsrelevans. Kort og godt, ønsker man at mer av bidraget til den nasjonale velferdsforskningen kommer fra vestlandet.

Hvordan tar vi dette ut i praksis? Hva er ønsker og forventninger fra de ulike partene?

NAV vil bidra med et overordnet blikk på sin strategi, satsingsområder, kostnader knyttet til utenforskap, digital utvikling og hvordan dette påvirker arbeidet. Vi blir videre kjent med FoU-arbeidet i NAV og kompleksiteten i NAV sitt oppdrag og fagområder, og deres forskningsbehov og virkemidler knyttet til dette. Med oss fra UiB har vi to forskere som både har jobbet med, og som har forventninger til et tettere samarbeid med NAV, som vil dele både erfaringer og tanker om mulighetene samarbeidet gir. 

Vel møtt på frokostmøte for en introduksjon til både fagpersoner og tematikk, på tvers.  

Program

08:15 – Dørene åpner og frokost  og kaffe serveres

08.40 – Velkommen v/Benedicte Løseth (direktør FIA) +  Bjarte Hysing-Olsen (ass. direktør NAV Vestland) om NAV sitt samfunnsoppdrag

09.00 – Hvem er brukergruppene i NAV og hvordan jobber vi for å øke kompetanse til veiledere i NAV? v/Marianne Bjørkly, kompetansekoordinator, NAV Vestland

09.15 – Hvordan bruker vi tiltak og virkemidler i NAV for å finne løsninger for de som trenger det mest? v/Egil Aas, tiltakskoordinator, NAV Vestland

09.30 – Hvordan har forskning og tverrsektorielt samarbeid bidratt til at vi jobber mer kunnskapsbasert i NAV? v/Susan Savides, fagleder IPS, NAV Vestland

09.45 – Erfaringer med, og muligheter for samarbeid om kunnskapsutvikling om tjenestene i NAV. V/Astrid Grasdal, førsteamanuensis ved institutt for økonomi.

10.05 – Sosiologiske erfaringer og perspektiv fra forskning med og på NAV. v/Hans-Tore Hansen professor ved Sosiologisk institutt.

10.25 – Q&A (og mulighet for å henge igjen og prate med delegatene for de som ønsker, fram til 11)