Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for Universitetsstyret i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål.

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for Universitetsstyret i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskning.

Utvalget har et spesielt ansvar for å gi råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning, forskerrekruttering og internasjonalt forskningssamarbeid.

Prorektor Margareth Hagen er leder for utvalget. Øvrige medlemmer er prodekanene ved hvert fakultet, og representanter for de vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskaplig ansatte og studentene.

Avdelingsdirektør ved Forskningsavdelingen, Benedicte Løseth, er utvalgets sekretær, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.