Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Seksjon internasjonalt samarbeid

Hovedinnhold

Arbeidsfelt omfatter:

Internasjonalisering:

  • Samarbeid med universiteter og høyskoler, instituttsektor, helsesektor og offentlig forvaltning 
  • Tverrfaglige- og fakultære forskningssatsinger
  • Oppfølging av internasjonale samarbeidspartnere og samarbeidsland 
  • Ivareta og koordinere universitetets medlemskap og deltakelse i nettverk, organisasjoner og sentre
  • Bistå og gi råd til universitetets ledelse når det gjelder internasjonalisering og internasjonalt samarbeid 
  • Administrere og forvalte universitetets generelle samarbeidsavtaler
  • Sikre universitetets deltakelse i internasjonale programmer

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.