Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Seksjon internasjonalt samarbeid

SDG Conference 2020 Day 1
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UiB

Hovedinnhold

Arbeidsfelt omfatter:

Internasjonalisering:

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.