Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Retorikkonferanse

Nordisk konferanse for retorisk forskning

Den 7. nordiske konferansen for retorisk forskning (NKRF7) har tittelen "Fred, konflikt og kommunikasjon" og finner sted ved Universitetet i Bergen 18.-20. september 2019.

Biletet er frå ein invitasjon til kappleik som retorikklauget «De  Violieren» i Antwerpen sendte ut i 1561 (kjelde: Wikimedia Commons).
Biletet er frå ein invitasjon til kappleik som retorikklauget «De Violieren» i Antwerpen sendte ut i 1561. Rhetorica troner mellom Prudentia og Inventio; dygdene Pax, Charitas og Ratio kjem frå lyset, medan lastane Ira, Invidia og Discordia er på veg mot mørkret. Laugets motto «Wt Jonsten Versaemt» tyder noko slikt som «Samla i venskap».
Foto:
Wikimedia Commons

Innhold

Tema for årets konferanse er «Fred, konflikt og kommunikasjon».

Den retoriske tradisjonen har alltid tematisert kommunikasjon i konflikt, og "retorikk" er sjølv eit omstridt emne og omgrep. Den allmenne interessa for retorikk ser ut til å vera særleg stor i ufredstider, og rolla retorikk spelar i sosiale, politiske og militære konfliktar er opphav til ulike vurderingar av retorikken. Retorikk er både eit stridsmiddel og eit middel til konfliktløysing. I slike samanhengar vert det tydeleg at også "fred" er eit omstridt omgrep. "Fred" kan stå for konfliktlaus idyll eller hardt tilkjempa konfliktløysing; å tala om fred kan handla om å tildekkja konfliktar, men også om siktemålet for artikulering og gjennomarbeiding av konfliktar. Om og på kva måtar konsensus eller konflikt er det mest grunnleggjande i kommunikasjon, er sentrale spørsmål både empirisk og teoretisk, og peikar på viktige samanhengar mellom retorikk, etikk og politisk teori. 

Hovudprogram 

Onsdag 18. september

0830-0930: Registering

0930-1000: Opning v/prorektor Margareth Hagen

1000-1100: Plenumsføredrag: Dilip P. Gaonkar, Northwestern University, US: "Ethos and Figuration of Demos in our Time"

1100-1130: Pause

1130-1300: Parallellsesjonar:        1 A: Argumentasjon          1B: Politisk konflikt (I)

1300-1400: Lunsj

1400-1530: Parallellsesjonar:         2A: Politisk konflikt (II)   2B: Filosofi          2C: Vrede

1530-1600: Pause

1600-1700: Plenumsføredrag: Claudia Barrachi, Universita degli studi di Milano-Bicocca, IT: "Rhetoric, Imagination, and the Transfiguration of Enmity: A Platonic Movement"

1800: Mottaking

Torsdag 19. september

0900-1000: Plenumsføredrag: Jonathan White, London School of Economics, UK: "Partisanship in an Age of Polarisation"

1000-1030: Pause

1030-1200: Parallellsesjonar:         3A: Populisme        3B: Utdanning - didaktikk

1200-1300: Lunsj

1300-1430: Parallellsesjonar:         4A: Metapolitikk     4B: Epideiktikk    4C: Fred og diplomati

1430-1500: Pause 

1500-1630: Parallellsesjonar:         5A: Innvandringsdebatt     5B: Historie

1630-1645: Pause

1645-1800: Plenumsføredrag: «Georg Johannesen og retorikken» v/ Amund Børdahl, Hans Marius Hansteen og Gro Røstadbotten (NO)

1900: FESTMIDDAG

Fredag 20. september

0930-1030: Plenumsføredrag: Anders Johansen, Universitetet i Bergen, NO: "Om å komme til orde. Kamp og konflikt i det 19. århundres politiske kommunikasjon"

1030-1100: Pause

1100-1230: Parallellsesjonar:         6A: Kategoria – Anklagens retorik (panel)  6B: Ordkrigen (panel)

1230-1330: Lunsj

1330-1430: Paneldebatt: «Skandinaviske tilstandar»

1430-1500: avslutning

 

Program for paralellsesjonane

Onsdag 1130-1300: Argumentasjon; Politisk konflikt (I) 

1 A: Argumentasjon
Joel Landberg: ”och” som stilfigur och argument – om ord som hör ihop, eller ser ut att göra det
Macus Lantz: “We know what to do when we feel the consequences.” Decisive argumentation: Appeals to emotion in uncertain decision-making
Linus Pentikäinen: "Nämndemännens doxa - När rätten lägger lagboken åt sidan"
Assimakis Tseronis: Arguing about nanotechnology with verbal and visual metaphors: the case of nanobots

1B: Politisk konflikt (I) 
Anders Erikson: Apokalyptisk argumentation: Donald Trump och ISIS
Michael Herzberg: ‘Tusen konspirasjoner nå’ Retorikk mellom krigsforbrytelser og hellige øyeblikk i Sri Lanka
Anders Ullholm: Konfliktorienterad politisk retorik - exemplet FIDESZ.

Onsdag 1400-1530: Politisk konflikt (II); Filosofi; Vrede

2A: Politisk konflikt (II)
Iben Brinch Jørgensen & Jorun Ulvestad: Med den retoriske felthatten på: En studie av en arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) i høyere utdanning
Tommy Bruhn: Vad betyder ett K? Konflikterna när Vänsterpartiet kommunisterna blev Vänsterpartiet 1990 
Anne Karin Åkra: Money for nothing

2B: Filosofi
Erik Bengtson: Doxa, Episteme and Rhetoric in Plato: misconceptions and possibilities
Emil Perron: En wittgensteiniansk løsning på problematisk kommunikasjon vedrørende klimaforandringer og dets tilhørende myter
Noah Roderick: Breaking Symmetry: The Case for Exaptation in Genre Evolution

2C: Vrede
Carina Agnesdotter: ”Elda under din vrede” från fredsrörelse till #metoo
Esben Bjerggaard Nielsen: Generation(s) konflikt: Vrede unge stemmer og den retoriske agon
Rasmus Rønlev: “Og så skal jeg ellers love for, at vreden blev besunget i min indbakke og andetsteds”: Konflikt som retorisk kapital for den professionelle meningsdanner

Torsdag 1030-1200: Populisme; Utdanning – didaktikk

3A: Populisme
Theodor Lalér & Martin Sundby: Ernesto Laclau – populism och retorikvetenskap.
Waldemar Petermann: Theresa Mays ordkrig mot konflikten om Brexit
Mats Rosengren & Louise Schou Therkildsen: Ikke-diskursive symboler i politiske institutioner: EU, det socialt imaginære og fortællingen om fred 

3B: Utdanning – didaktikk
Kristian Bjørkdahl: Bør retorikere være sofister?
Barbro Wallgren Hemlin: Juridisk retorik live – brottmålsrättegången som undervisningsmaterial
Anne-Grete Kaldahl: The Teachers’ and Students’ Unspoken Oracy Construct
Anders Sigrell: Etik, demokrati och retorik

Torsdag 1300-1430: Metapolitikk; Litteratur – teater – epideiktikk; Fred og diplomati

4A: Metapolitikk
Karl Ekeman: Echoes of an Uncanny Chuckle: on Laughter and Alienation in Alt-Right Metapolitics
Mirey Gorgis: Språk och våld – Erfarenhet. Litteratur. Begrepp.
Carsten Madsen: Agon, polemos, koinonia og homonoia. Retoriske strategier i kampen om folket

4B: Litteratur – teater – epideiktikk
Marie Gelang: Kairos och actio – en studie om förmågan till tajmning
Linnéa Hane: Nöjesläsning för barn eller en genuspolitisk plattform? – En retorikvetenskaplig analys av Tove Janssons muminböcker
Helena Hansson-Nylund: Rhetoric of renewal in information booklets about health risks after the nuclear accident in Japan 2011
Christina Matthiesen: At udstille og udfordre fælles illusioner – om danske skønlitterære forfatteres båltaler og sofistisk epideitik 

4C: Fred og diplomati
Turið Nolsøe: Retorisk tavshed som fredsbevarende strategi: politiske konflikter mellem Færøerne og Danmark i danske medier
Alexander Stagnell: Diplomatins misslyckande – Den eviga fredens fantasi

Torsdag 1500-1630: Skandinavisk innvandringsdebatt; Historie

5A: Skandinavisk innvandringsdebatt
Ida Andersen: “Det jeg skrev var ikke rasistisk”: Retorisk håndtering av innvandringskritikk i skandinaviske kommentarfelt 
John Magnus Ragnhildson Dahl: “Svindemokratarna” og komedie som moralsk fordømming
Jens E. Kjeldsen & Anniken Hagelund: De andre andre – retoriske representationer af indvandringskritikere i Skandinavisk presse

5B: Historie
John-Wilhelm Flattun: Myter, makt og sannhet: myteskaping og propaganda under Rosekrigene i England
Marie Lund: En tale der ændrede historiens gang? Orla Lehmanns Casino-tale
Stefan Rimm: Minnen av krig och fred i svenska skoltal ca 1800–1850.
Hanne Roer: Antimilitaristisk retorik i Danmark.

Fredag 1100-1230: Kategoria: anklagens retorik i konflikter om ret og uret (panel); Ordkrigen. Nordiske leserreaksjoner på Kenneth Burkes The War of Words

6A: Kategoria: anklagens retorik i konflikter om ret og uret (panel)
Lisa Storm Villadsen: Kategoria for døve øren og udholdenhedens retorik
Elisabeth Hoff-Clausen (KU): ’Kvalme’: Affekt og den indskrevne anklager i essayets form
Stefan Iversen (AU): ’To what end? Find me a motive!’: Om anklagende retoriks narrative struktur
Rebekka Lykke Nørremark (AU): Delbare anklager – anklageretorik på tværs af medieplatforme


6B: Ordkrigen. Nordiske leserreaksjoner på Kenneth Burkes The War of Words
Paneldeltakere: Kristian Bjørkdahl, Esben Bjerggaard Nielsen, Waldemar Petermann og Kjell Lars Berge