Hjem
Ansattsider
Parkering

Parkering på universitetet

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av enheten som disponerer den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll hele døgnet på universitetets parkeringsplasser.

Hovedinnhold

Fra 01.03.2022 fjernes alle reservert plasser for enheter og det innføres betalingsparkering ved UiB (utsatt fra tidligere vedtak om 01.01.2022).

Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser ansatte/studenter er automatisk forlenget ut februar 2022 i parkeringsappen (brukerveiledning nederst på siden). Gyldig periode for parkeringstillatelsen står på inngangssiden i appen.
Enheter som har reserverte plasser må selv sørge for at hvitelisting for registreringsnummer er gyldig ut februar 2022.

Informasjon om parkeringsordningen på UiB

Universitetsstyret vedtok 28.november 2019, som del av Klimasaken, omlegging av parkeringsordningen ved UiB. Det innebærer bla. betalingsparkering, fjerning av enhetsreserverte plasser og reduksjon av antall parkeringsplasser.
Omleggingen vil tre i kraft 01.03.2022 - nærmere informasjon vil bli lagt ut nærmere dato for iverksettelse.

Alle ansatte/studenter som skal parkere på UiBs frie parkeringplasser må ha elektronisk parkeringstillatelse i APP. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen elektronisk parkeringstillatelse (hvitelisting) for dette.

For leie av garasjeplass i Dokkeveien og Haukelandsområdet se informasjon nederst på siden.

Parkeringsvilkår

Universitetets parkeringsordning baserer seg på fri konkurranse om ledige plasser. Parkeringsplassene skal benyttes i tilknytning til den tiden ansatte og studenter har sin arbeids- og studiedag på universitetet. Når ordinær arbeids- og studiedag starter, skal plassene stå ledige og fylles opp etter "først til mølla"-prinsippet.

Parkering natten over er ikke tillatt og det er parkeringskontroll 24/7. Dette innebærer bl.a. at ansatte og studenter som bor i nærområdet ikke kan benytte universitetets parkeringsplasser til parkering som går utover vanlig arbeids- eller studiedag. Slike behov må løses på andre måter, f.eks. innenfor Bergen kommune sin ordning med soneparkering.

Universitetets parkeringstilbud er svært begrenset. Er det fullt må den enkelte selv finne andre løsninger andre steder.

Søknad om parkeringstillatelse

Det er kun ansatte og studenter med gyldig ansattnummer/studentnummer som kan søke om parkeringstillatelse. Bilens registreringsnummer registreres i parkeringsappen slik at den gis en digital parkeringstillatelse og blir identifisert ved parkeringskontroll.

Parkerer man på UiBs plasser med en uregistrert bil, kan man bli ilagt kontrollavgift. Man må derfor også være oppmerksom på at dersom man f.eks. benytter flere kjøretøy, har leiebil eller har kjøpt ny bil må man sørge for å få elektronisk parkeringstillatelse for gjeldende reg.nr. før man parkerer. Man administrere selv hvilken bil (reg.nr.) man har parkeringstillatelse for i parkerings appen.

Alle som benytter flere reg.nr. må være oppmerksom på at man bare kan stå parkert med ett registrert kjøretøy om gangen.

Det er nå kun mulig å bestille ett parkeringsprodukt tom. 28.02.2022 – det er en parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bilplasser og HC-plasser med varighet fra bestillingsdato tom 28.02.21.

 1. Åpne parkeringssystemet ved UiB
 2. Gå inn på «Søknad om parkeringstillatelse -Registrering for bruk av parkeringsapp fra Aimo Park»
 3. Les og godkjenn parkeringsvilkår ved UiB
 4. Registrer ditt mobilnummer i parkeringssystemet.
   

Registrer deg deretter i parkerings APP'en på mobiltelefon (ev. PC)

 1. Last ned appen «Aimo Park Norway» på mobil/nettbrett - Google Play (Android) eller App Store (iOS/iPhone)
  NB! Ikke tilgjengelig på Windows telefoner. Dersom du har telefon med Windows operativsystem eller ønsker å registrere deg på nett må du registrere parkeringstillatelse på https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement  Siden er responsiv og kan fint benyttes på mobil eller nettbrett.
   
 2. Første gangs bruk: åpne appen og opprett brukerprofil. Det må registreres mobilnummer, men du trenger ikke registrere betalingskort. Betaling for parkering ved UiB er utsatt til 01.03.22, men appen er tilrettelagt for den planlagte løsningen.
  Oppdater profilen med din brukerinformasjon.
   
 3. Registrer parkeringstillatelsen i appen
  • Velg «Andre produkter» (ikke «Start parkering»)
  • Velg sted «Bergen»
  • Velg produkt «Bestill parkeringsavtale»
  • Bestill parkeringsavtale «Universitetet i Bergen. Ansatte og studenter»
  • Velg mellom «Ansatt-parkering» eller «Student-parkering»
  • Legg inn registreringsnummer (inntil 3 stykker)
  • Les og godkjenn parkeringsvilkårene
  • Avslutt med «Kjøp»
  • Sjekk på hjemsiden i appen at dine registreringsnummer er registrert

Fornye parkeringstillatelsen?

Parkeringstillatelsen for frie plasser for ansatte og studenter fornyes i APPen Aimo Park Norway. Veiledning nederst på siden.

Er du i tvil om du har gyldig parkeringstillatelse?

Ansatte og studenter skal ha gyldig elektronisk parkeringstillatelse for å benytte frie p-plasser på UiB inkl. EL-bil plasser og HC-plasser.
Du kan se status på dine parkeringstillatelser i appen «Aimo Park Norway» - på "hjemsiden" er det oversikt over gyldige parkeringstillatelser, varigheten på disse og registrerte registreringsnummer.

Parkering på reserverte plasser krever egen parkeringstillatelse som administreres av den enhet som disponerer den reserverte plassen.

Hvem kan parkere?

Ved innkjørselen til hvert parkeringsområde er det ved skilting informert om de parkeringsbestemmelsene som gjelder for området. Brukerne må orientere seg om skiltingen.

Gruppering av UiBs parkeringsplasser

 • Parkering for ansatte og studenter («frie plasser») - elektronisk parkeringstillatelse
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse kan parkere på plasser som ikke er merket med eget reservasjonsskilt. Elektronisk parkeringstillatelse bestilles i app fra Aimo Park etter at man har registrert sitt mobilnummer i UiBs parkeringsløsning.
 • EL-biler / Ladestasjoner for el-biler (EL-bil plasser)
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse for "frie plasser" og EL-bil kan parkere på plasser merket med EL-bil / Ladestasjoner for el-biler. Vær oppmerksom på at plasser med ladestasjon for EL-bil bare kan benyttes så lenge bilen står til lading.
  Hybridbiler kan ikke bruke el-bilplasser.
   
 • Parkering for bevegelseshemmede (HC-plasser)
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse for "frie plasser" kan parkere på plasser reservert for bevegelseshemmede så fremt de i tillegg har kommunal parkeringstillatelse for HC.
   
 • Parkering for MC
  Ansatte og studenter kan parkere MC/moped på plasser reservert for MC. Det kreves ikke egen parkeringstillatelse for MC.
  MC må plasseres i oppmerkede felt, ikke plasseres andre steder rundt byggene.
   
 • Parkering for tjenestebiler
  Det er avsatt parkeringsplass for tjenestebiler ved UiB. Det er kun tjenestebiler merket med UiBs logo eller riksvåpenet som kan benytte disse plassene. Disse bilene gis elektronisk parkeringstillatelse fra Eiendomsavdelingen (meld inn i UiBhjelp).
  Private biler benyttet i tjeneste kan ikke benytte disse plassene.
   
 • Pasientparkering
  • Det er avsatt reserverte parkeringsplasser for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk og Alrek helseklynge i Årstadveien 19 og for deltakere i undersøkelser ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHI) i Årstadveien 21.
  • Parkeringsplassen kan bare benyttes innenfor den tiden behandlingen/undersøkelsen tar.
  • Ved Årstadveien 19 er det kameralesing av registreringnummer og automatisk belastning av parkeringsavgift. Pasienten kan betale parkeringen enten i automat i p-huset, i app på mobil/PC eller få tilsendt faktura.
  • Ved Årstadveien 21 må pasientene registrere bilen i en parkeringskiosk ved pasientmottaket. 
    
 • Parkering for håndverkere og servicefirma
  Det er avsatt noen få plasser som firma som utfører oppdrag for UiB kan benytte med særskilt tillatelse. Eiendomsavdelingens driftsområder kan registrere elektroniske tillatelser for disse plassene.
   
 • Gjesteparkering
  Utover de plassene som er avsatt for pasienter og servicefirma er det ikke egne plasser for gjesteparkering. Eksterne gjester henvises til offentlige parkeringsplasser.
   
 • Enhetsreserverte plasser (utgår fom. 01.03.2022)
  Det er avsatt noen reserverte plasser for enheter (fakultet og avdelinger). Plassene kan kun benyttes med egen elektronisk tillatelse fra vedkommende enhet ved at enheten «hvitelister» bilens reg.nr. for den perioden det er gitt tillatelse til bruk av den reserverte plassen. Det er ikke tilstrekkelig at den ansatte har ordinær elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter.

 

Hvor er parkeringsplassene:

AdresseFrie plasserEL-bilHCMCPasient
Dokkeveien 10, taket av garasjen21621 
Vinjesgt. langs veggen på Sydneshaugen skole17    
M.Lagabøtesplass 1, Jusbygget 22  
Rosenberggt.35  2  
Villav.1031012 
Parkveien 98  1 
Allgt.70 (pt.stengt pga.arbeid til vår-21)  1  
Allegt.55, Fysikkbygget (pt.delvis stengt pga.arbeid til vår-21)23623 
Nina Griegsgt.2, Nygård skole36    
      
Årstadveien 19, Odontologibygget hovedinngang, U1, U239 4125
Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus 5632110
Kalfarveien 313334  
Møllendalsveien 61, KMD  2  
Årstadveien 17, Alrek helseklynge  3  
Haukelandsveien 28, AHH5    

 

Leie av garasjeplasser - for 2022:

Universitetet leier ut garasjeplasser på disse områdene:

 • Dokkeveien garasjeanlegg (85 plasser) - ansatte og studenter kan søke
   
 • Haukelandsområdet (70 plasser) - ansatte og studenter kan søke.
  Plassene er fordelt i 3 ulike parkeringsanlegg som driftes av Helse Bergen – AHH tilfluktsrom (5), Ulriksdalen parkeringshus (53), Fløenbakken 56 P-hus (12).

Alle som ønsker å leie garasjeplass for 2022 må sende søknad på elektronisk søknadsskjema.
Emeritus kan få leie garasjeplass dersom det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist og tildeling.

Frist for å søke om garasjeplass for 2022 er 06.12.21.
Etter ordinær søknadsrunde er det løpende tildeling dersom det er ledige plasser. Emeriti kan leie garasjeplass hvis det er ledige plasser igjen etter ordinær tildeling.

Pris for 2022 kr. 7000 per år,- – det betales i to rater hhv. i desember og juni og forfaller før leieperioden starter. Leieperioden løper fra 01.01.22-31.12.22. Det er ikke mulig å søke for kortere periode i den ordinære søknadsrunden. Det er bare mulig å si opp plassen per halvår, frist for oppsigelse av andre halvår er 1.juni.

Link til søknadsskjema

Klage på kontrollavgift
UiB har rammeavtale med parkeringsselskapet Aimo Park om kontroll av universitetets parkeringsplasser.

Klage på ilagt kontrollavgift må sendes skriftlig til Aimo-Park i elektronisk skjema:
https://www.aimopark.no/nb-no/kontrollsanksjon/

Informasjon om parkeringskontroll