Hjem
Ansattsider
Parkering

Parkering på UiB

Alle må betale for parkering på UiBs parkeringsplasser. Parkeringstillatelse får man ved å registrere seg i UiBs parkeringssystem, og deretter registrere seg i appen Aimo Park Norway AS, slik at man har en aktiv avtale i appen. Parkering på en plass med «reservert» skilt krever egen parkeringstillatelse (hvitelisting). Når man har en digital parkeringstillatelse kan man parkere på en UiB-parkeringsplass, og betale i appen for den tiden man parkerer.

Hovedinnhold

Det er parkeringskontroll hele døgnet på universitetets parkeringsplasser.  

I tillegg til å ha en gyldig elektronisk parkeringstillatelse for UiB må man fra 01.06.2022 aktivere og betale for hver enkelt parkering i Aimo Park Norway appen når man parkerer på UiBs parkeringsplasser. Dette gjelder både frie plasser for ansatte/studenter og reserverte plasser. MC-plasser og HC-plasser er unntatt fra betaling.

Se veiledningsvideo.

Hvordan søke om parkeringstillatelse for frie plasser

Det er kun ansatte og studenter med gyldig ansattnummer/studentnummer som kan søke om parkeringstillatelse.  

 1. Åpne parkeringssystemet ved UiB 
 2. Gå inn på «Søknad om parkeringstillatelse - Registrering for bruk av parkeringsapp fra Aimo Park» 
 3. Les og godkjenn parkeringsvilkår ved UiB 
 4. Registrer ditt mobilnummer i parkeringssystemet
  Registrer deg deretter i parkerings appen Aimo Park Norway AS
 5. Last ned appen «Aimo Park Norway AS» på mobil/nettbrett - Google Play (Android) eller App Store (iOS/iPhone)  
  NB! Ikke tilgjengelig på Windows telefoner. Dersom du har telefon med Windows operativsystem eller ønsker å registrere deg på nett må du registrere parkeringstillatelse på https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement. Siden kan benyttes på mobil eller nettbrett.
  Første gangs bruk: Se egen brukermanual tilpasset UiB.
 6. Åpne appen og opprett brukerprofil. Det må registreres mobilnummer og betalingskort. Oppdater profilen med din brukerinformasjon.   
 7. Registrer parkeringstillatelsen i appen 
 • Velg «Parkeringsavtaler» (ikke «Start parkering») 
 • Velg sted «Bergen» 
 • Velg produkt «Bestill parkeringsavtale» 
 • Bestill parkeringsavtale «Universitetet i Bergen» 
 • Velg mellom «UiB-Ansattparkering» eller «UiB-Studentparkering» 
 • Legg inn registreringsnummer (inntil 3 stykker) 
 • Etter at du har fylt in registreringsnummer og startdato, trykk Kjøp. (Obs. Noen mobiltyper får ikke frem "kjøpsknappen", om dette skjer må du registrere avtalen gjennom denne nettsiden https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement.».
 • Du må nå lese og godkjenne vilkår for kjøp
 • Sjekk på hjem-siden i appen at dine registreringsnummer er registrert 

Parkerer man med en uregistrert bil, kan man bli ilagt kontrollavgift. Det gjelder selv om man betaler for parkeringen.  Man må være oppmerksom på at dersom man benytter flere kjøretøy, har leiebil eller har kjøpt ny bil, må man sørge for å legge inn reg.nr. i appen før man parkerer. Man kan registrere opptil tre kjøretøy, men man kan kun stå parkert med ett registrert kjøretøy om gangen. 

Må man fornye parkeringstillatelsen?

Parkeringstillatelsen fornyes automatisk i appen, en måned om gangen. Du trenger ikke å gjøre noe selv for at parkeringstillatelsen skal fornyes. 

Systemet kontrollerer mobilnummeret ditt mot registreringer i UiBs parkeringsdatabase – hvis du ikke er ansatt/student lenger utgår parkeringstillatelsen automatisk.

Obs. Aimo Park sender noen ganger ut meldinger til sine brukere om at parkeringsavtalen må fornyes. Alle UiB-ansatte og studenter kan se bort fra denne, da avtalen fornyes automatisk.

Er du i tvil om du har gyldig parkeringstillatelse?

Ansatte/studenter skal ha gyldig elektronisk parkeringstillatelse for å kunne benytte frie p-plasser på UiB, inkl. EL-bil plasser og HC-plasser.  

Du kan se status på dine parkeringstillatelser i appen «Aimo Park Norway AS». På "hjem-siden" er det oversikt over gyldige parkeringstillatelser, varigheten på disse og registrerte registreringsnummer. 

Det skal stå at du har en Aktiv avtale – Parkeringsavtale – Universitetet i Bergen – UiB Ansattparkering (eller Studentparkering) – og gyldigheten på avtalen 

Parkering på spesielle reserverte plasser (skiltet) krever egen parkeringstillatelse (hvitelisting), som administreres av den enhet som disponerer den reserverte plassen. 

Steg for steg - Hvordan aktivere parkering i appen

Se også PDF med steg for steg guide. 

 1. Åpne Aimo Park Norway AS appen 
 2. Sjekk at du har en aktiv avtale for UiB ansatt  eller student (det står "Aktiv avtale når appen åpnes) 
 3. Velg Start parkering nede til høyre på P-knappen 
 4. Trykk på Velg sone 
 5. Skriv inn og velg ønsket sonenummer i søkefeltet: 
  - Sone 85911 (UiB takst – krever UIB p-tillatelse) for parkering på plasser uten ladepunkt. Kr 10,- pr påbegynte time, max kr 60,-.
  - Sone 85912 (UiB ladetakst – krever UIB p-tillatelse) for parkering på ladeplass. Kr 15,- pr påbegynte time, max kr 90,-. OBS! Man må være påkoblet ladepunkt under hele parkeringstiden.
  - Sone 8591_6 (UiB – Årstadveien 19 P-Hus) - gjelder kun ansatte/studenter som parkerer i p-huset under Årstadveien 19, og ikke har aktivert autotrekk abonnement.
 6. Velg produktet som passer til din parkering.
 7. Trykk på kjøretøy 
  Her er det viktig å velge riktig kjøretøy dersom man har registrert flere kjøretøy i appen.
 8. Velg enten 
  - Løpende parkeringstid
  Parkering løper til du avslutter den i appen. Den blir automatisk avsluttet kl 23:59 som en ekstra sikkerhet, dersom man f.eks. glemmer å avslutte i appen.
  Eller
  - Sett parkeringstid
  Her kan du velge hvor lenge du ønsker å stå parkert før parkeringen avsluttes automatisk. Det er også mulig å utvide eller avslutte parkeringen tidligere dersom behov.
 9. Klikk på Videre for å starte parkering
 • I garasjeanlegget i Årstadveien 19 er det kameralesing av kjøretøyet. Her kan man velge å aktivere parkering hver gang man parkerer, eller bestille et autotrekk abonnement. 
 • Se egen veiledning.

Priser for parkering på UiBs parkeringsplasser fra 01.06.2022

 • UiB takst 
  10 kroner pr time - Maks 60 kroner pr dag (fra kl. 00:00-23:59) 
 • UiB ladetakst - for elbil med lading (man må være påkoblet ladepunkt under hele parkeringstiden) 
  15 kroner pr time - Maks 90 kroner pr dag (fra kl. 00:00-23:59) 
  Hybridbiler kan ikke benytte seg av disse plassene.
 • Det kreves ikke betaling for MC-plasser 

Tips: Dersom man skal flytte bilen innenfor campus i løpet av en dag, kan det lønne seg å la parkeringen løpe for å unngå at man starter en ny parkeringsperiode. 
Hver parkeringsperiode man starter teller på nytt, og man vil kunne komme over grensen på kr 60,-/90,- pr dag. 

NB! Dette gjelder ikke i garasjeanlegget i Årstadveien 19. Her blir registreringsnummeret lest automatisk ved utkjøring, og parkeringstiden avbrutt. Man må da starte ny parkering i appen når man parkerer på et annet område – eller kjører inn i garasjen igjen. 

Reserverte plasser

Det finnes nå kun et fåtall reserverte plasser på UiB. Enheter som disponerer reserverte plasser må selv sørge for at hvitelisting av registreringsnummer for de som skal kunne benytte plassen er gyldig. 

Det skal betales for parkering på reserverte plasser på samme måte som for frie plasser. Se veiledning over. 

Leie av garasjeplasser 2023

Universitetet leier ut garasjeplasser på disse områdene: 

 • Dokkeveien garasjeanlegg (97 plasser) - ansatte og studenter kan søke   

 • Haukelandsområdet (95 plasser) - ansatte og studenter kan søke. Plassene er fordelt i 3 ulike parkeringsanlegg som driftes av Helse Bergen – AHH tilfluktsrom (5), Ulriksdalen parkeringshus (78), Fløenbakken 56 P-hus (12).

Informasjon ved tildeling av garasjeplass i Haukelandsområdet.

Merk at det i Fløenbakken P-hus er en høydebegrensning på 185 cm. Har du en høy bil eller takboks er det derfor ikke sikkert at tildelt plass vil være godt egnet.

Kontaktinformasjon for parkeringshusene til Helse bergen er Helse Bergen kundesenter Drift/teknisk med tlf. 55 97 71 00. I tillegg kan du kontakte Apcoa parkering kundesenter@apoca.no om det gjelder Fløenbakken P-hus, se infoskilt på vegg i parkeringshuset. 

Alle som ønsker å leie garasjeplass må sende søknad på elektronisk søknadsskjema. 

Link til søknadsskjema 

Ordinær frist for å søke om garasjeplass for 2023 er 30.11.22 - det er nå løpende tildeling etter søknad. I den ordinære søknadsrunden er det prioritet for ansatte/studenter med barn i barnehage eller 1.klasse – må dokumenteres. Etter ordinær søknadsrunde er det løpende tildeling dersom det er ledige plasser. 

Emeriti kan leie garasjeplass hvis det er ledige plasser igjen etter ordinær tildeling. 

Pris er kr 8000,- pr år (2023). 

Det faktureres i to rater à 4000,- hhv. i desember og juni, og leien forfaller før leieperioden starter. 

Leieperioden løper fra 01.01.23 - 31.12.23. 

Det er ikke mulig å søke for kortere periode i den ordinære søknadsrunden. 

Det er kun mulig å si opp plassen pr halvår. Frist for oppsigelse av 2.halvår er 1.juni. 

Ved løpende tildeling i perioden 01.01. - 30.06 blir man belastet for full årsleie.  Hvis man kun leier i perioden 01.07 - 31.12 belastes man for 1/2 årsleie.

Aktivere parkering i Årstadveien 19

OBS! Ved parkering i Årstadveien 19 skal man bruke sone 8591_6 (UiB – Årstadveien 19 P-Hus) ved manuell aktivering av parkering. Vi oppfordrer til å opprette autotrekk abonnement (se veiledning under).

I garasjeanlegget i Årstadveien 19 er det kameralesing av kjøretøyet. 

Man kan velge å starte parkering i appen hver gang man parkerer (på samme måte som på de andre parkeringsplassene på UiB), eller man kan opprette et autotrekk abonnement. 

Merk: Man må først registrere seg i UiB’s parkeringssystem, og ha en aktiv avtale i Aimo Park Norway appen, på lik linje med parkering på de andre parkeringsplassene på UiB. 

Uten autotrekk abonnement 

 • Bruker kjører inn, starter parkering i Aimo Park app. Når bruker kjører ut stopper appen automatisk parkeringen og bruker blir belastet student/ansatt pris 

 • Bruker kjører inn og parkerer. Brukere betaler på automat før utkjøring og bruker blir ved automaten belastet student/ansatt pris 

 • Bruker kjører inn og parkerer og kjører ut uten å betale eller starte i Aimo Park app. Bruker kan innen 48 timer gå inn på www.aimopark.no og betale student/ansatt pris for parkeringen på nett uten ekstra påslag 

 • Bruker kjører inn og parkerer og kjører ut uten å betale, starte i Aimo Park app eller betale hjemmefra innen 48 timer. Bruker vil få en faktura i posten på student/ansatt pris for parkeringen + fakturagebyr (som for tiden er kr. 59,-) 

  Med autotrekk abonnement  

 • Parkeringen både starter og stopper automatisk når bruker kjører inn eller ut og trekker student/ansatt pris.

Merk at fordi kamera automatisk avslutter parkeringen, gjelder makspris for parkering kun pr. parkering. Det er dermed ikke mulig å kjøre inn og ut flere ganger samme døgn og fortsatt kun betale makspris 1 gang. Planlegger man flere inn- og utkjøringer må man benytte et av uteområdene om man kun skal betale 1 gang.

Slik skaffer man et autotrekk abonnement: 

 1. På «hjem siden» i Aimo Park appen, trykk på knappen som heter Aimo Park Easy. Man finner denne nederst til venstre i skjermen. 
 2. Trykk på «Videre» 
 3. Legg inn minst ett reg.nr. + startdato 
 4. Trykk «Bestill avtale» 
 5. Godta vilkår 
 6. Ferdig og klar til å parkere 

OBS: Når man kjøper autotrekk abonnement blir man belastet kr. 1,-. Dette er for å verifisere at man har lagt inn gyldig kort med dekning. Autotrekk abonnement er gyldig for ett år og fornyes ikke automatisk. 

Informasjon om parkeringsordningen på UiB

Universitetsstyret vedtok 28.november 2019, som del av Klimasaken, omlegging av parkeringsordningen ved UiB. Det innebærer bl.a. betalingsparkering, fjerning av enhetsreserverte plasser og reduksjon av antall parkeringsplasser. Omleggingen til betalt parkering trer i kraft 01.06.2022. 

Alle ansatte/studenter som skal parkere på UiBs frie parkeringsplasser må ha elektronisk parkeringstillatelse (gyldig aktiv avtale) i appen Aimo Park Norway AS. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen elektronisk parkeringstillatelse (hvitelisting) for dette.  I tillegg til gyldig elektronisk parkeringtillatelse i appen må alle aktivere betaling for parkering i appen hver gang man skal benytte en parkeringsplass. Dette gjelder også reserverte plasser. 

For leie av garasjeplass i Dokkeveien og Haukelandsområdet, se egen informasjon.

Parkeringsvilkår

Når man søker om elektronisk parkeringstillatelse for ansatte/studenter på UiB, godkjenner man samtidig de gjeldende parkeringsvilkårene. 

Universitetets parkeringstilbud er svært begrenset. Er det fullt må den enkelte selv finne andre løsninger andre steder. 

Parkering natten over er ikke tillatt og det er parkeringskontroll 24/7. Dette innebærer bl.a. at ansatte og studenter som bor i nærområdet ikke kan benytte universitetets parkeringsplasser til parkering som går utover vanlig arbeids- eller studiedag. 

Slike behov må løses på andre måter, f.eks. innenfor Bergen kommune sin ordning med soneparkering. 

Vilkår for parkeringstillatelse på UiB 

Universitetets parkeringsordning baserer seg på fri konkurranse om ledige plasser. 

Parkeringsplassene skal benyttes i tilknytning til den tiden ansatte og studenter har sin arbeids- eller studiedag på universitetet. Plassene skal ikke benyttes til parkering natten over. Når ordinær arbeids- og studiedag starter, skal plassene stå ledige og fylles opp etter «først til mølla»-prinsippet. 

Ulovlig parkering kan uten nærmere varsel medføre kontrollavgift og/eller borttauing for førers/eiers regning og risiko. Dette gjelder også nattparkerte biler. Borttauede kjøretøy leveres tilbake mot betaling av tauingsgebyr. 

Ved inngåelse av parkeringsavtale godkjenner søker at parkeringstillatelsen mottar på følgende vilkår: 

 1. Tillatelsen gjelder for dagparkering på plasser for fri konkurranse. Parkering på reserverte plasser krever egen tillatelse. 
 2. Parkering skal skje etter universitetets parkeringsvilkår, og i samsvar med skilting og merking av plassene. 
 3. Parkering på universitetets områder må ikke være i strid med vegtrafikkloven eller andre offentlige trafikk- og parkeringsbestemmelser. 
 4. Universitetet er ikke ansvarlig for skade på eller tyveri av parkerte kjøretøy, herunder tilbehør og utstyr som oppbevares i kjøretøyet. 
 5. Parkeringsavtale må opprettes via parkeringsapp fra Aimo Park. Parkeringstillatelsen er elektronisk og knyttet til registreringsnummeret på bilen din. Du er selv ansvarlig for at registreringsnummeret er registrert korrekt i appen. 
 6. Parkeringstillatelsen gjelder innenfor angitt gyldighetsperiode. Tillatelsen gjelder kun så lenge innehaveren er ansatt eller registrert som student ved universitetet. 
 7. Parkering i strid med disse vilkår, skilting eller merking, kan uten nærmere varsel medføre kontrollavgift og/eller borttauing for førers/eiers regning og risiko. 
 8. Grove eller gjentatte brudd på parkeringsvilkårene kan medføre inndragning av tillatelsen. 

Se også vilkår for bruk av Aimo Park Norway app.

Hvem kan parkere?

Ved innkjørselen til hvert parkeringsområde er det ved skilting informert om de parkeringsbestemmelsene som gjelder for området. Brukerne må orientere seg om skiltingen. 

Gruppering av UiBs parkeringsplasser 

 • Parkering for ansatte og studenter («frie plasser») – krever elektronisk parkeringstillatelse + betaling.
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse kan parkere på plasser som ikke er merket med eget reservasjonsskilt. Se Hvordan søke om parkeringstillatelse for frie plasser for veiledning. 
 • Elbiler / Ladestasjoner for elbiler (elbil plasser) – krever elektronisk parkeringstillatelse + betaling 
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse for "frie plasser", og som benytter elbil, kan parkere på plasser merket med elbil / Ladestasjoner for elbiler. Vær oppmerksom på at plasser med ladestasjon for elbil bare kan benyttes så lenge bilen står til lading. Hybridbiler kan ikke bruke elbilplasser.   
 • Parkering for bevegelseshemmede (HC-plasser) – krever elektronisk parkeringstillatelse + HC-bevis fra kommunen 
  Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse for "frie plasser", kan parkere på plasser reservert for bevegelseshemmede så fremt de i tillegg har kommunal parkeringstillatelse for HC. Det er ikke betaling for HC-plassen.   
 • Parkering for MC 
  Ansatte og studenter kan parkere MC/moped på plasser reservert for MC. Det kreves ikke egen parkeringstillatelse for MC. MC skal plasseres i oppmerkede felt, ikke plasseres andre steder rundt byggene.   
 • Parkering for tjenestebiler – krever egen parkeringstillatelse (hvitelisting)
  Det er avsatt parkeringsplasser for tjenestebiler ved UiB. Det er kun tjenestebiler merket med UiBs logo eller riksvåpenet som kan benytte disse plassene. Disse bilene gis elektronisk parkeringstillatelse (hvitelisting) fra Eiendomsavdelingen (meld inn i UiBhjelp). Private biler benyttet i tjeneste kan ikke benytte disse plassene.   
 • Pasientparkering – krever betaling eller registrering på iPad 
  Det er avsatt reserverte parkeringsplasser for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk og Alrek helseklynge i Årstadveien 19, garasjeanlegg, og for deltakere i undersøkelser ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHI) i Årstadveien 21. 
  Parkeringsplassen kan bare benyttes innenfor den tiden behandlingen/undersøkelsen tar. 
  Ved Årstadveien 19 er det kameralesing av registreringsnummer og automatisk belastning av parkeringsavgift. Pasienten kan betale parkeringen enten i automat i p-huset, i app på mobil/PC eller få tilsendt faktura. 
  Ansatte/studenter som parkerer på avsatte plasser bak bommen på plan 2 i Årstadveien 19, må ha gyldig elektronisk parkeringstillatelse + betale i appen når de parkerer på plassene. 
  Ved Årstadveien 21 må pasientene registrere bilen i en parkeringskiosk (iPad) ved pasientmottaket.    
 • Parkering for håndverkere og servicefirma – krever egen parkeringstillatelse (hvitelisting) 
  Det er avsatt noen få plasser som firma som utfører oppdrag for UiB kan benytte med særskilt tillatelse. Eiendomsavdelingens driftsområder kan registrere elektroniske tillatelser (hvitelisting) for disse plassene.   
 • Gjesteparkering 
  Utover de plassene som er avsatt for pasienter og servicefirma er det ikke egne plasser for gjesteparkering. Eksterne gjester henvises til offentlige parkeringsplasser. 
  Det er et unntak i Kalfarveien 31 hvor det er avsatt 5 gjesteplasser for de som skal besøke bygget – registrering på iPad   
 • Enhetsreserverte plasser – krever egen parkeringstillatelse (hvitelisting) + betaling 
  UiB avviklet ca. 120 reserverte plasser 01.04.2022. Et fåtall reserverte plasser for enheter gjenstår. Disse kan kun benyttes med egen elektronisk tillatelse (hvitelisting) fra enheten som disponerer plassen. Enheten hvitelister bilens reg.nr. for den perioden det er gitt tillatelse til bruk av den reserverte plassen. Det er ikke tilstrekkelig at den ansatte har ordinær elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter. Det kreves betaling ved bruk av plassene. 

Hvor er parkeringsplassene?

AdresseFrie plasserEL-bilHCMCPasient
Dokkeveien 10, taket av garasjen32622 
Vinjesgt. langs veggen på Sydneshaugen skole17    
M.Lagabøtesplass 1, Jusbygget422  
Rosenberggt. 35  2  
Villav.10 - 10 plasser med lading 2212 
Parkveien 913  1 
Jahnebakken 3  2  
Allgt.70/Allegt. 60  1  
Allegt.55, Fysikkbygget 39623 
Nina Griegsgt. 2, Nygård skole20    
      
Jonas Liesvei 91 BB-bygget v/ oppkjøring til hovedinngang  1  
Haukelandsbakken 27, Vivariet  2  
Haukelandsveien 28, AHH23    
Årstadveien 17, Alrek helseklynge  3  
Årstadveien 19, Odontologibygget hovedinngang, U1, U228 4140
Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus 5632110
Kalfarveien 313524  
Møllendalsveien 61, KMD3 2  

I tillegg offentlige HC-plasser benyttes for de som har rett tillatelse.