Hjem
Ansattsider
Parkering

Informasjon om parkeringskontroll

Hovedinnhold

Om UiBs parkeringstillatelse 

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser, må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse (hvitelisting) som administreres av enheten som disponerer den reserverte plassen. 

Det er parkeringskontroll og betaling hele døgnet på universitetets parkeringsplasser. I tillegg til å ha en gyldig digital parkeringstillatelse i appen, må man også betale for parkering. 

Bilens registreringsnummer registreres i parkeringssystemet slik at biler uten digital parkeringstillatelse blir identifisert ved parkeringskontroll. 

For generell parkeringstillatelse for frie plasser, EL-bil-plasser og HC plasser er det den ansatte/student selv som registrerer sitt registreringsnummer i parkeringsappen og man er selv ansvarlig for at det er registrert riktig reg.nr. når man parkerer. Om du skal benytte HC-plasser må du også ha godkjennelse fra kommunen, det er den enkeltes ansvar å sørge for at HC-godkjennelse er tydelig markert i bilvinduet.

Parkerer du på UiBs plasser med en uregistrert bil, kan du bli ilagt kontrollavgift. Du må også være oppmerksom på at du selv må sørge for å endre eller legge til nytt registreringsnummer i appen dersom du benytter leiebil eller har kjøpt ny bil. 

Ansatte som skal stå på reserverte plasser for en enhet, må i tillegg være hvitelistet av enheten for den spesifikke reserverte plassen. Det er den enkelte enhet som administrerer elektroniske parkeringstillatelser for disse reserverte plassene. Det må betales parkeringsavgift i appen også for disse plassene. 

Alle som er registrert med flere reg.nr. må være oppmerksom på at en bare kan stå parkert med én bil om gangen. Parkering av flere kjøretøy kan medføre kontrollavgift. 

Om parkeringsforskriften 

Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering er vedtatt av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. januar 2017.  Forskriften setter bl.a. krav om enhetlig skilting, takster, sanksjoner m.m. 

Kontrollavgift brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene og bestemmelsene som gjelder på området i henhold til parkeringsforskriften. Parkeringsvilkårene og bestemmelsene kommer klart fram av skiltingen på stedet. Bilfører har plikt til å undersøke hvilke bestemmelser og vilkår som gjelder på et parkeringsområde og å gjøre seg kjent med disse ved parkering. 

Parkerer en i strid med vilkårene/bestemmelsene for et parkeringsområde, vil dette kunne medføre kontrollsanksjon, jfr. parkeringsforskriften § 36.
Satsene på kontrollsanksjonen er fastsatt i parkeringsforskriften § 36, og kan ikke endres av eier av området eller av parkeringsselskapet. 

Mer info om parkering: Parkering på universitetet