Hjem
Ansattsider

Informasjon om parkeringskontroll

Hovedinnhold

Klage på kontrollavgift
UiB har rammeavtale med parkeringsselskapet Aimo Park om kontroll av universitetets parkeringsplasser.
Klage på ilagt kontrollavgift må sendes skriftlig til Aimo Park i elektronisk skjema:
https://www.aimopark.no/nb-no/kontrollsanksjon/

Spørsmål om kontrollavgift kan rettes til Aimo Park. Kontaktinformasjon finnes på nettsiden: https://www.aimopark.no Telefonhenvendelser vedr. kontrollavgift besvares i tidsrommet mandag-fredag kl. 10.00-14.00.

Universitetet kan ikke behandle klager eller andre henvendelser i forbindelse med feilparkering.

Om UiBs parkeringstillatelse

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av enheten som disponerer den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll 24/7 på universitetets parkeringsplasser. Fra 01.01.2021 fjernes alle reservert plasser for enheter og det innføres betalingsparkering ved UiB.

Bilens registreringsnummer registreres i parkeringssystemet slik at biler uten digital parkeringstillatelse blir identifisert ved parkeringskontroll.

For generell parkeringstillatelse for frie plasser, EL-bil-plasser og HC plasser er det den ansatte/student selv som registrerer sitt registreringsnummer i parkerings APP’n og man er selv ansvarlig for at det er registrert riktig reg.nr. når man parkerer.

Parkerer man på UiBs plasser med en uregistrert bil, kan en bli ilagt kontrollavgift, det er parkeringskontroller 24/7. En må derfor også være oppmerksom på at dersom en f.eks. har leiebil eller kjøpt ny bil må man selv sørge for å endre reg.nr.

Ansatte som skal stå på reserverte plasser for enheter (fakultet/avdeling) må i tillegg være hvitelistet av enheten for den spesifikke reserverte plassen.
Det er den enkelte enhet som administrerer elektroniske parkeringstillatelser for disse reserverte plassene.

Alle som er registrert med flere reg.nr. må være oppmerksom på at en bare kan stå parkert med én bil om gangen. Parkering av flere kjøretøy kan medføre kontrollavgift.

Om parkeringsforskriften
Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering er vedtatt av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. januar 2017.  Forskriften setter bl.a. krav om enhetlig skilting, takster, sanksjoner m.m.

Kontrollavgift brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene og bestemmelsene som gjelder på området i henhold til parkeringsforskriften. Parkeringsvilkårene og bestemmelsene kommer klart fram av skiltingen på stedet. Bilfører har plikt til å undersøke hvilke bestemmelser og vilkår som gjelder på et parkeringsområde og å gjøre seg kjent med disse ved parkering.

Parkerer en i strid med vilkårene/bestemmelsene for et parkeringsområde, vil dette kunne medføre kontrollsanksjon, jfr. parkeringsforskriften § 36. Satsene på kontrollsanksjonen er fastsatt i parkeringsforskriften § 36, og kan ikke endres av eier av området eller av parkeringsselskapet.

Mer info om parkering: Parkering på universitetet