Hjem
Ansattsider
Digitalisering

Har valgt leverandør av felles IAM-løsning i kunnskaps-Norge

Universitetet i Bergen er første institusjon som skal ta i bruk et nytt felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i forskning og høyere utdanning.

Felles IAM
Nå får Kunnskaps-Norge felles IAM. F.v: Ida Munkeby (leder av Digitaliseringsstyret for høyere utd. og forskning), Tore Burheim (IT-direktør, UiB), Tom Røtting (adm.dir., Uninett AS) og Sigurd Eriksson (assisterende direktør, Unit).
Foto/ill.:
Unit

Hovedinnhold

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til ulike digitale systemer, tjenester og ressurser. Et felles IAM-system skal innføres hos hver institusjon, der Uninett AS er koordinator og prosessleder, og Identity Automation  leverandør. 

Universitetet i Bergen (UiB) er pilot og første institusjon som ruller ut systemet, som skal tilby samme brukeridentitet, helt fra samordna opptak til emeritus.

- UiB ønsker å bidra til fellesløsninger i sektoren. Når vi hadde behov for en ny løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring var det naturlig å se dette i en større sammenheng. Gjennom piloten på UiB vil vi bidra til standardisering av prosesser og teknologiske løsninger med utgangspunkt i behovene i sektoren, sier IT-direktør ved UiB, Tore Burheim.

- Etablering av en felles løsning vil også kunne legge til rette for økt mobilitet, livslang læring og sist men ikke minst bedre informasjonssikkerhet. Løsningen blir også en viktig plattform for andre fellesløsninger i sektoren, legger han til.

IAM-arbeidet gjorde også at UiB ble tildelt Uninett innovasjonspris høsten 2019.

- En viktig milepæl

– Innføring av nye, felles IKT-løsninger i kunnskapssektoren er en stor og kompleks oppgave. Da vi i Uninett AS sa ja til forespørselen fra UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning til å påta oss ansvaret for felles IAM, gjorde vi det med stor tro på at anskaffelse og innføring av et felles IAM-system i sektoren er et viktig og riktig steg på veien for bedre samhandling i og mellom institusjoner, samt økt informasjonssikkerhet, sier Uninetts administrerende direktør Tom Røtting til uninett.no.

Han legger til:

- Med inngåelse av denne avtalen har vi nådd en viktig milepæl, og jeg er svært fornøyd med å ha fått Identity Automation med på laget. Leverandøren har sitt utspring fra universitetsmiljø i USA og har spesialisert seg på tilgangsstyring i kunnskapssektoren.

- Felles IAM-løsning er et viktig steg på veien mot å realisere en plattform for sikker deling av data i UH-sektoren på tvers av institusjonene, ikke bare internt på den enkelte institusjon. For studenter og ansatte vil dette være et viktig tiltak for å gjøre hverdagen både enklere og sikrere, sier Sigurd Eriksson, assisterende direktør i UNIT, og leder av styringsgruppa for IAM-prosjektet.  

Ros til prosjektgruppa

Avdelingsdirektør i Uninett AS, Hildegunn Vada, har vært prosjektleder for IAM-arbeidet, og roser prosjektgruppa for arbeidet som er gjort så langt.

– Selve anskaffelsesløpet er intensivt, og prosjektgruppa har lagt ned svært mye arbeid for å kartlegge markedet, kravspesifisere ønsket løsning, samt kommunisere med og evaluere aktuelle løsninger og leverandører. Videre vil vi etter anskaffelse være helt avhengig av at universiteter og høyskoler stiller som piloter for innføring av valgt system, og her vil jeg rose Universitetet i Bergen. De sa i tidlig fase at de ønsket å være pilot for felles IAM-system, og stå klare til å innføre løsningen straks et system var valgt. Jeg gleder meg til vi nå skal starte innføringen hos UiB, sier Vada.