Hjem
Ansattsider
Nyhet

Høy kvinneandel blant UiBs SFF-søkere

Blant miljøene som skal søke status som Senter for fremragende forskning (SFF-IV) er over halvparten av senterlederne fra Universitetet i Bergen kvinner.

Fra møterommet
Over hundre deltakere var med på møte om sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiB i februar. Søknadsfristen for å søke SFF er 18. november.
Foto/ill.:
Åshild Nylund

Prorektor Margareth Hagen trakk fram fagmiljøenes respons på Forskningsrådets krav om 40 prosent kvinneandel blant senterlederne da hun åpnet UiBs workshop om SFF-ordningen mandag:

– Jeg er utrolig imponert over innsatsen som er gjort i fagmiljøene. Vi har på kort tid oppnådd 52 prosent kvinneandel blant senterlederne i initiativene som skal søke SFF, sa Hagen.

Startskuddet for den femte runden med søknader til Senter for Fremragende Forskning har gått ved Universitetet i Bergen.

Over hundre deltakere 

Over hundre deltakere samlet seg i februar for å diskutere fremragende forskning, dele erfaringer og planlegge arbeidet frem mot søknadsfristen for første søknadsrunde som er 18. november 2020. 

– Grunnforskningen, som er sentral i Forskningsrådets satsing på Sentre for fremragende forskning, er viktig for UiB. Disse miljøene er med på å bygge UiBs profil som et sterkt, forskningsintensivt universitet med vekt på nysgjerrighetsdrevet forskning, sa prorektor.

Mange av deltakerne skal søke SFF-status i høst, andre ser lenger frem i tid.

Hagen står i spissen for en ny, sentral koordinering av mobilisering og støtte til søknader fra UiB, sammen med blant andre fakultetenes prodekaner for forskning. De har støtte fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen og BOA-teamet. Hun begrunnet koordineringen slik:

– God forskning må være bottom-up, men vi ønsker å følge opp miljøene tettere og tydeligere. Vi ønsker også å kjenne godt til initiativene som kommer fra UiB. Derfor har vi valgt å ha en samlet prosess for å få fram SFF-søkere denne gangen.

UiB sentralt vil sørge for informasjon og støtte til søkerne.

Bergensere må være mindre beskjedne

En av forskerne som delte sine erfaringer var professor Eystein Jansen som har vært involvert i SFF gjennom både Bjerknessenteret for klimaforskning og vårt nyeste SFF, SapienCE.

– Et senter for fremragende forskning er noe av det beste som kan skje deg som forsker, sa Jansen. 

– I tillegg til den langsiktige forskningsvirksomheten, gjør statusen som SFF det mye lettere å rekruttere gode forskere og å få inn eksterne forskningsmidler, sa han.

Jansen, som er styremedlem i Det europeiske forskningsrådet (ERC), delte erfaringer fra ERC og SFF-arbeidet. Han ga blant annet disse rådene til søkerne:

  • SFF’en skal være i den internasjonale forskningsfronten, både faglig og tverrfaglig,
  • Metodene skal være innovative
  • Siktemålet skal være vitenskapelige gjennombrudd
  • Involver de beste forskerne i verden på feltet
  • Vis at du er, eller vil bli internasjonalt ledende
  • Engasjer dere! Ha dialog med for eksempel skoler eller politikere, med et klart budskap

 Forskningsdirektør Benedicte Løseth var fornøyd med oppmøtet:

–  Det er motiverende å se den store interessen fra fagmiljøene på UiB!  Å bli et Senter for fremragende forskning er et stort og viktig arbeid. Vi må legge til rette for å innhente så mye relevant kunnskap som mulig, både om hva som kreves av vitenskapelig nivå, men også hva som må til av tilstrekkelig støtteapparat for å lykkes, sier Løseth.