Hjem
Ansattsider
Ny eiendomsdirektør

Kjartan Nesset blir ny EIA-direktør

Kjartan Nesset etterfølger Even Berge som direktør for Eiendomsavdelingen ved UiB.

Kjartan Nesset
Kjartan Nesset vil etterfølge Even Berge som eiendomsdirektør ved UiB.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

- Jeg er takknemlig for å få denne muligheten, og vil ta fatt på mine nye oppgaver med både ydmykhet og stor glede, sier Kjartan Nesset.

- Store sko å fylle

Nesset tar over stillingen etter Even Berge, som takker av for å bli rådgiver i et av UiBs eiendomsselskaper.

- Even har gjort en viktig jobb for Universitetet i Bergen og for Eiendomsavdelingen gjennom 12 år som direktør. Han er faglig dyktig og har vært en god leder, både for meg personlig og for EIA, som har utviklet seg mye under ham. Det er klart at det blir store sko å fylle, sier Nesset.

Sterkt miljøperspektiv

Nesset ønsker at EIA under hans ledelse i stor grad skal følge samme kurs som under forgjengeren.

- UiB-ledelsen har klare miljøambisjoner, og byggene våre er en viktig del av den grønne satsingen. En viktig oppgave i tiden fremover blir fokuset på energieffektivisering og andre klimatiltak. Vi skal ha et sterkt miljøperspektiv i den videre utviklingen av UiB sine bygg, slår Nesset fast.

Samarbeid

- Samtidig er det viktig for meg at EIA har et godt samarbeid med andre enheter. Vi skal lytte til både studenter, forskere og administrativt ansatte for å legge til rette for at universitetet på best mulig måte kan utføre sin kjerneaktivitet. Her skal vi fortsette å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort de senere årene.

UiB har flere store byggeprosjekter i gang og under planlegging, og den nye direktøren er glad for den nylige avklaringen om at universitetene fremdeles får forvalte sine eiendommer.

- Det er viktig for UiB å forvalte eiendommene selv, så vi kan drive aktiv eiendomsutvikling i tråd med det universitetet ønsker og har behov for. Fremover ønsker vi også å styrke samarbeidet med de andre selvforvaltende universitetene på en rekke områder, sier den nye EIA-direktøren.

- Vil fortsette det gode arbeidet

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm informerte onsdag de ansatte på EIA om at Nesset vil etterfølge Even Berge som avdelingsdirektør. Han opplyser at nærmere informasjon om tiltredelsesdato vil komme om kort tid.

"Med Kjartan får vi en faglig dyktig eiendomsdirektør som er god kjent i avdelingen og i organisasjonen. Jeg er trygg på at med Kjartan i førersetet vil avdelingen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt gjennom de siste årene, og jeg ser frem til at Kjartan blir en del av min nærmeste ledergruppe. Samtidig vil jeg takke Even for den utrettelige og solide innsatsen han har gjort gjennom mange år som eiendomsdirektør", skriver Bernstrøm i eposten til de EIA-ansatte.