Hjem
Ansattsider
Valg 2024

Valg av medlemmer for gruppe B til universitetsstyret 2024

Valgresultatet er nå klart.

Hovedinnhold

Valgresultat

Det sentrale valgstyret har i møte den 18.4.2024 godkjent følgende valgresultat:

Representant:
Ida-Elise Seppola Asplund

Vararepresentanter:
1. Peter Sebastian Hatlebakk
2. Khadra Yasien Ahmed   
3. Emil Julien Stautland Perron
4. Sergej Tchirkov

Valgprotkoll.

En eventuell klage på valget må være motatt senest 26.4.2024 kl 16.00.

Stem ved valget

Valglokalet er åpent i perioden 15.4. kl 09.00 til 18.4. kl 12.00
Valget er elektronisk og gjennomføres som et preferansevalg, der velgeren kan rangere kandidatene i den rekkefølgen som man ønsker at kandidatene skal velges. Du kan velge å gi din stemme til en, to eller alle kandidatene i rangert rekkefølge.

Gå til https://valg.uib.no/ for å gi din stemme.

Hvem har stemmerett?

Du kan stemme hvis du:

  • er midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillinger
  • er engasjert for minst ett år i minst 50 %  stilling eller
  • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst 50 % stilling

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Har du spørsmål om valget, ta kontakt med sekretariatet for Det sentrale valgstyret på valgstyret@uib.no.

Kandidater til universitetsstyret

Det sentrale valgstyret godkjente i møte 5.3.24 at følgende kandidater kan stille til valg til universitetsstyret:

Kandidat: Stipendiat Khadra Yasien Ahmed, MED
Foreslått av: Yeneabeba Sima

Kandidat: Stipendiat Ida-Elise Seppola Asplund, SV
Foreslått av: Torill Stavenes

Kandidat: Stipendiat Peter Sebastian Hatlebakk, HF
Foreslått av: Elisabeth Schøyen Jensen, Ingrid Ovidia Moe Telle, Hedda Susanne Molland, Audun Syltevik

Kandidat: Stipendiat Emil Julien Stautland Perron, HF
Foreslått av: Mona Hosseini, Solveig Helene Lygren

Kandidat: Stipendiat Sergej Tchirkov, KMD
Foreslått av: Christian Håvardstun Stene, Eva Marija Vukich, Diana Galakhova

Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2024

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2024-31.7.2025. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Forslagsrett

Du kan foreslå kandidater dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
  • er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
  • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

De samme kriteriene gjelder for kandidatene. Kandidatene må i tillegg forstå norsk.

Forslaget må være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Slik går du fram

  • Forslaget må være skriftlig.
  • De foreslåtte kandidatene må være valgbare og spurt om de ønsker å stille til valg
  • Forslaget sendes til valgstyret@uib.no innen 1. mars kl. 12.00

Valget pågår mellom kl. 09.00 mandag 15. april og kl. 12.00, torsdag 18. april 2024

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no