Hjem

Ansattsider

Arbeidsstøtte for forskerutdanning

Arbeidsstøttesidene er først og fremst ment for deg som jobber administrativt med forskerutdanning på fakultet eller institutt. Informasjonen her kan også være nyttig for vitenskapelig ansatte og ledelse på ulike nivå.

phdar i Muséhagen
Foto:
Eivind Senneset

På disse sidene finner du informasjon for deg som jobber med rapportering, administrasjon og tilrettelegging for forskerutdanningen. Kun den informasjonen som er felles for alle fakultet, legges ut på disse sidene. Informasjon som ph.d.-kandidatene også kan ha nytte av, legges ut på eksternweben - og kun der.

På UiB sin eksternweb finner du generell informasjon om forskerutdanningen. Her vil du også finne lenker til mer spesifikk informasjon fra fakultetene.