Hjem
Ansattsider
Campus og bygg

Bygningsdrift og vedlikehold

Her finner du informasjon om driftsseksjonen og hvordan du kontakter oss ved drifts- og vedlikeholdsbehov.

Hovedinnhold

Behov for vedlikehold meldes til driftsavdelingen via Behovsmelding, Lydia.
For Møllendalsveien 61 og Møllendalsbakken 11 meldes feil eller mangler ved rom eller bygninger på epost til feilogmangler@uib.no

Ved akutt behov for hjelp til vedlikehold, slik som ved større lekasjer o.l., kan du kontakte vakttelefonen på: 55 58 80 81. 
Se også telefonnummer til det enkelte driftsområdet i rullegardinen "Driftsområdene" under.

Driftsområdene

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for feil og mangler til driftsområdene -Behovsmelding EIA - dette er den kanalen som primært skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Driftsområdene har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Driftsområdene har arbeidstid fra 07.00 til 14.30 hver dag hele året - etter arbeidstid er kontakttelefonene koblet til vaktselskapet som UiB har avtale med.

Kortsenteret

Kortsenteret | Eiendomsavdelingen | UiB

Kortsenteret skal kontaktes via direkte oppmøte på Studentsenteret (Parkveien 1) eller Uibhjelp

Parkenheten ved Transport og parkseksjonen(TPS)

Parkseksjonen har ansvar for:

Grøntarealer:

 •  vedlikehold av grønt arealene på UiB sitt område. 
   Herunder plenklipping, vedlikehold, trefelling og beskjæring av busker.

Snø og is:

 •  brøyting, strøing og salting av UiB sine områder om vinteren.

 Ytre renhold / ytre vedlikehold :

 • feiing, fjerning av oppslag og plakater på UiB sitt område. I tillegg fjerner vi graffiti og vedlikeholder porter, gjerder, trapper, heller og benker.

Parkeringsplasser:

 •  rengjøring, merking og skilting av UiB sine parkeringsplasser.

Vurderinger av eksterne arbeider:

 • å behovsvurdere , evt. bestille og koordinere eksterne park- og ytre arbeider som skal gjennomføres på UiB sitt område.

 

Leveranseavtaler (SLA'er)

Ansvarsfordeling vedrørende daglig drift av byggene.

Definisjon

Avtale mellom brukerenhet på fakultetsnivå om ansvarsfordeling av daglig drift for byggene, hva brukerne er ansvarlig for, og hva Eiendomsavdelingen er ansvarlig for.

Generell del

Tjeneste- og leveranseomfang
 

Vedlikehold og hvordan sende behovsmelding

Behov for vedlikehold meldes via Behovsmelding, Lydia.

Vedlikehold er oppgaver som utføres for å opprettholde bygningen, utearealet og de tekniske installasjonene på et kvalitetsnivå slik at bygget kan benyttes slik det er tenkt. Det kan være utskiftning av bygningsdeler, oppretting av skader / mangler eller forebyggende tiltak for å hindre forfall. 

Du har mulighet til å melde inn behov om følgende:

 • Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro (ikke IT som meldes til BRITA)
 • Varme og ventilasjon
 • Renhold og avfall
 • Dører og vinduer
 • Kraner og toaletter som lekker
 • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, park, trapper og ramper etc.
 • Transport og materiell (Kun ansatte)

Hvordan logge seg på Lydia (behovsmelding)

Om utfylling av behovsmelding

Akutte behov, eksempelvis større lekkasjer, meldes vakttelefonen 55 58 80 81

Ombygging og vedlikehold

Behov og ønsker som ikke er driftsrelatert, ønske om flere kontorarbeidsplasser, generell oppussing av lokale, nye/flere møbler, ombygginger osv. meldes til fakultetet som tar dette videre til EiA