Hjem
Ansattsider

Lokaler og undervisningsrom

Bestilling av undervisningsrom, kantiner og gjesteboliger.

For spørsmål, ta kontakt med 

Eiendomsavdelingen     
Adresse: Nygårdsgt. 5, 3.et.
Tlf. 55 58 49 00
Ved spørsmål: post@eia.uib.no

Booking av UV-rom