Hjem
Ansattsider
UiB på Forskningsdagene

Bli med på Forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 22. september - 3. oktober 2021. Årets program vil bli justert i henhold til krav om smittevern.

Et barn gjør fysikkeksperiment, holder på en elektrisk kule og håret reiser seg
Håret reiser seg! Moro med fysikk på Birkelandsenterets stasjon på Forskningstorget 2018.
Foto/ill.:
Øivind Ganesh Eknes

Hovedinnhold

Forskningsdagene (22.09.-03.10.21) er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en glimrende mulighet til å formidle forskning ut til et bredt publikum og gjøre UiB-forskningen bedre kjent - både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Hovedtema i 2021 er "fred og konflikt". 

 –"Fred og konflikt" setter aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Det sammenfaller også godt med FNs fredsår Peace and trust i 2021 og bærekraftsmålene, sier Anne Kjersti Fahlvik, fungerende adm. dir. i Forskningsrådet.
Mange temaområder passer inn under overskriften fred og konflikt. –Store spørsmål har ikke nødvendigvis et entydig svar. På denne måten kan vi skape debatt og løfte frem dilemmaer og problemstillinger. Vi kan gi ny kunnskap og skape engasjement både hos publikum og blant arrangørene rundt om i landet.
Les mer om tematikken.

Målsetningen med Forskningsdagene er å:

 • skape begeistring og forståelse for forskning
 • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
 • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
 • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker
 • gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

 

Forskningstorget

Forskningstorget er avlyst i 2021 på grunn av Covid-19 og Bergen kommunes teststasjon på Festplassen. Forskningsdagene i Bergen jobber med alternative arrangement for å nå ut til skoleelever spesielt. 

Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine! Årets konkurranse finner sted fredag 1. oktober.

Påmelding via Forskningsdagene i Bergens sider 30. april. Les mer om årets Forsker grand prix i På høyden.

Flere fordeler:

 • Coaching, 2 fellessamlinger og 3 individuelle sesjoner
 • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse
 • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, vi har kandidater som har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
 • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
 • Tverrfaglig nettverk

Se deltakere fra 20162017, 2018 og 2019.

Les om erfaringene til to av deltakere i 2017, Aliona Nacu og Philipp Strauss!

Les hva to av kandidatene, Cecilie Gjerde og Tone Aspevik, har opplevd siden deltagelsen i 2015.

Forskningsdagene UNG

Forskningsdagene UNG inneholder både foredrag om aktuelle tema og samtaler med forskere. Målsetningen er å engasjere og involvere elever i videregående skole med interessante og relevante tema fra forskningens verden og rekruttere unge til forskningsrelaterte yrker. Målet er også å vise hvordan forskningen er relevant for dem og at kunnskap former samfunnet og utvikler demokratiet vårt. 

Forskningsdagene UNG planlegges for digital gjennomføring i 2021, med strømming av foredrag, som i 2020.