Hjem
Ansattsider

Oppretting av nye studieprogram

Søknadsprosess, maler, veiledning.

Hovedinnhold

Oppretting og nedlegging av studieprogram blir vedtatt av UiBs styre. Søknader om oppretting av nye studieprogram blir behandlet året før planlagt oppstart. Årlig søknadsfrist er 31. august. Søknader blir vurdert av UiBs sentrale studiekvalitetskomité og lagt fram for Utdanningsutvalget i oktober. Universitetsstyret vedtar oppretting av nye studier i november. 

Veiledning fra UiB læringslab
Læringslaben og Den sentrale læringsdesigngruppen har ansvar for veiledning og oppfølging av fagmiljø underveis i arbeidet med å utvikle nye studieprogram med tilhørende emner. Kontaktperson: Seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen

Læringsdesigngruppen veileder og tilbyr verksteder om fastsetting av læringsutbytte for studieprogrammer og utforming av emnebeskrivelser. Vi leser gjerne utkast (søknad, studieplan, emnebeskrivelser).  

Fagmiljø som ønsker det, er velkomne til å ta kontakt med oss tidlig i planleggingen av nye studieprogram, gjerne i oppstartfasen. Vi anbefaler også å begynne arbeidet med nødvendige resasursavklaringer så tidlig som mulig.

Se boksen til høyre for søknadsskjema med veiledning og maler for studieplan og emnebeskrivelse.

Oppretting av enkeltemner behandles av fakultetene. UiB Videre tilbyr råd og veiledning om etter- og videreutdanning.

Milepæler og frister
Å utvikle nye studieprogram innebærer omfattende og komplekst utviklingsarbeid over tid. Faglige, universitetspedagogiske og organisatoriske perspektiver skal kobles sammen. Institusjonelle kvalitetskrav skal omsettes og fortolkes i fagspesifikke eller tverrfaglige kontekster. Det handler om koordinert samarbeid mellom undervisere, studenter, utdanningsledere og administrative støttespillere.

Tidsforløpet, som strekker seg over to studieår, kan skisseres slik:

 • August:
  Fakultetene informerer Studieavdelingen om planer for utvikling av nye studieprogram
 • September: 
  Læringsdesigngruppen kontakter aktuelle fagmiljø og informerer om veiledningsprosessen
  Det enkelte fagmiljø etablerer et arbeidslag som starter utviklingsarbeidet

 • 31. oktober: 
  Frist for arbeidslaget å levere et kort refleksjonsnotat til læringsdesigngruppen 

 • November:
  Læringsdesigngruppen inviterer til verksted for utforming av læringsutbyttebeskrivelser på programnivå

 • April: 
  Læringsdesigngruppen inviterer til verksted for utvikling av emner 

 • 31. august: 
  Frist for å levere søknad om oppretting med studieplan og emnebeskrivelser som vedlegg

 • September/oktober: 
  Søknader blir vurdert av UiBs sentrale studiekvalitetskomité som gir sine anbefalinger til UiBs utdanningsutvalg

 • Oktober: 
  Søknader blir behandlet av utdanningsutvalget som gir sine råd til universitetsstyret 

 • November: 
  Universitetsstyret vedtar oppretting av nye studieprogram

 • 1. desember: 
  Frist for innmelding av nye studieprogram til Samordna opptak

 • August: 
  Studiestart nytt studieprogram