Hjem
Ansattsider

Regler for informasjonsspredning og profilering

Reglene regulerer de forskjellige former for informasjonsspredning, profilering, salgs-, reklame-, vervingsframstøt og lignende bruk som foregår på UiBs eiendommer.

Hovedinnhold

Reglene innebærer blant annet at

  • all informasjon og profilering skal være studie- eller velferdsrelatert
  • salg eller annen kommersiell virksomhet er ikke tillatt
  • eksterne aktører kan bare få bruke UiBs arealer til informasjon i forbindelse med arbeidslivsdager, næringslivsdager og lignende der dette skjer i et samarbeid med fakultet og studentorganisasjoner.

 

Regler for informasjonsspredning og profilering

Regler for bruk av vrimle- og fellesarealer på Studentsenteret