Hjem
Ansattsider

Reise

Informasjon om forberedelser til reise, kredittkort, bestilling av reise, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Hovedinnhold

Når du planlegger en reise

Universitetet i Bergen har en reisepolicy som gjelder for alle ansatte ved UiB.

UiBs reisepolicy inneholder to hovedkomponenter:

 • en sjekkliste for reiseplanlegger 
 • veiledende retningslinjer for prioriteringer av flyreiser  

Sjekkliste for reiseplanlegging:

1. Vurdere alternativer  

 • Er denne reisen faktisk nødvendig?  
 • Kan reisen erstattes av videokonferanse?  
 • Kan jeg bruke et annet transportmiddel enn fly?  
 • Kan jeg droppe flyet en vei? Alle monner drar. Tog én vei svarer til (nesten) halvering av utslippene på reisen. 

2. Planlegge, prioritere og kombinere 

 • Kan flere korte reiser slås sammen? 
 • Kan jeg gjøre flere ting samtidig? Kanskje kan en sensor også holde et seminar, eller  kanskje skal du og samarbeidspartneren uansett på samme konferanse og kan legge  et møte samtidig? 
 • Kan jeg unngå å fly inn sensorer? Kanskje holder det med at én sensor flys inn, mens en kan være med via videokonferanse?   

3. Minske klimafotavtrykket ved egne arrangementer  

 • Interne møter/seminarer skal være kortreiste.  
 • Unngå derfor å legge interne møter/seminarer til steder man må fly til. 
 • Vurder om Teams eller Zoom kan være et alternativ.  

Veiledende sjekkliste for prioritering av flyreiser 

Listen er en veiledning for den enkelte og enhetene i arbeidet med å redusere utslipp fra reiser. Listen er satt opp for å skjerme den faglige og strategiske aktiviteten, slik at reiser knyttet opp mot faglig aktivitet og reiser for å ivareta universitets interesser gis prioritet. Det blir likevel opp til hver enkelt enhet å gjøre den endelige vurderingen av hvilke reiser som skal gis prioritet.

Følgende formål bør gis prioritet:

 • Nødvendige faglige reiser for datainnsamling 
 • Samarbeidsprosjekter hvor møter ikke kan gjennomføres på video e.l. 
 • Presentasjoner på konferanser 
 • Reiser for å ivareta UiBs interesser på ulike nivå (f.eks. møter med Kunnskapsdepartementet, forhandlinger, strategimøter).