Hjem
Ansattsider
www.uib.no

Driftsmodell for www.uib.no

Driftsmodell for www.uib.no som skal sikre organisasjonens medvirkning i utvikling av UiBs hovednettside.

Hovedinnhold

Ansvar

Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen er systemeier av www.uib.no og kommunikasjonsdirektør står som ansvarlig redaktør for nettstedet.

Forvaltning og drift av www.uib.no

Gruppen for web og design ved Kommunikasjonsavdelingen skal tilrettelegge, være bindeledd og kompetanseråd for universitetets webansvarlige og operative på alle nivå.

Gruppen for web og design skal administrere universitetets nettsider i overenstemmelse med overordnete strategier, vedtatte retningslinjer, offentlige forskrifter og nasjonale lover.

Kommunikasjonsavdelingen deler ansvaret for et funksjonelt og driftssikkert nettsted med IT-avdelingen. IT-avdelingen har hovedansvar for teknisk plattform, ytelse på servere, tilrettelegging for gjennomføring av integrasjon og migrasjon av data til/fra de øvrige systemene ved UiB, teknisk utvikling, systemoppdateringer og generell IT-sikkerhet.

Innholdet på www.uib.no vedlikeholdes og produseres av ansatte fra hele UiB. Forsiden www.uib.no og tjenesten www.uib.no/aktuelt redigeres av Kommunikasjonsavdelingen.

Organisering på enhetene

I driftsmodellen defineres enhet som nivå (fakultet og universitetsmuseet) og temaområde (utdanning, forskning, internasjonalisering og UB). Det er opp til det enkelte fakultet og/eller ansvarlig for et temaområde hvordan man organiserer seg videre på nivåer underlagt disse.

Modellen skiller mellom i) webansvarlig og ii) operativt ansvarlig på en enhet.

i) Rollen som webansvarlig er ikke knyttet til operativ virksomhet, men vil ha ansvaret for enhetens nettsider. Denne rollen er knyttet til ledelsen ved enheten.

ii) Operativt ansvarlig er to eller flere "superbrukere" på hver enhet som har definerte oppgaver og rettigheter til systemet, og erstatter tidligere lokale webredaktør. I driftsmodellen omtales brukeren som "Operativ rolle 2". Oversikt over lokale webkontakter ved UiB.

Nettverk

Nettverkene har som mål å forankre lederansvar for de ulike enhetenen og sikre organisasjonens medvirkning i utviklingen av nettstedet. 

Nettverkene skal

  • være en viktig pådriver for kvalitetssikring og oppdatering av innhold
  • koordinere oppfølging av krav til offentlige nettsteder
  • skape rom for god dialog om utviklingsønsker og endringer
  • rapportere tekniske problemer
  • Nettverkene er delt inn i et fakultetsnettverk (inkl universitetsmuseet) og et temanettnett.

Gruppen for web og design ved Kommunikasjonsavdelingen er sekretariat for nettverksmøtene og vil bringe saker videre til eventuell beslutning og prioritering i styringsgruppen for UiBs nettsider.

For mer informasjon, se universitetsledelsen brev til organisasjonen om ny driftsmodel for www.uib.no