Hjem

Aktuelt

Abonner på nyhetsbrev


K.G JEBSEN-SENTER | HELSE

Oppretter K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi

Per Eystein Lønning og hans forskergruppe skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.

Nyheter

Veterinærinstituttet opnar lokale på Marineholmen

Marineholmen veks stadig som eit sentrum for marin forsking, utdanning og forvalting i Bergen, med Veterinærinstituttet som eit av dei nyaste tilskota.

BÆREKRAFTSKONFERANSEN 2018

FNs bærekraftsmål må inn i nasjonale langtidsplaner

UiB-rektor Dag Rune Olsen ber regjeringen om å inkludere bærekraftsmålene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Han vil fremføre dette budskapet på Bærekraftskonferansen i Bergen senere denne uken.

Bergen Awards

Plastkvalen nominert til to prisar i Bergen Awards

Det nye Fakultetet for kunst, musikk og design er i tillegg nominert for ein tredje pris.

FRIPRO-Toppforsk

Tre UiB-prosjekt får forskingsmillionar

Prosjekta får kvar mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk-midla skal bidra til å gjere forskingsmiljøa internasjonalt leiande.

Ny forskning

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

Horisont 2020

Humanistene trekker utenlandske forskere til Bergen

Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.

Nyheter

Heidrar formidlaren Aarebrot med årleg forelesning

Den første Aarebrotforelesninga vil bli halden hausten 2018.

Studiebarometeret 2017

Studentene har stor tro på egne jobbmuligheter

Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 

Nyheter

Fekk prisar for framifrå undervising

Atle Rotevatn og Helge Drange får ein halv million kroner kvar for si framifrå undervising.