Marin forskning

Marin forskning blant verdens beste

Marin forskning og utdanning ved UiB har imponerende høy kvalitet og flere miljøer i verdensklasse, mener et internasjonalt panel. Samtidig påpeker panelet at organiseringen av den marine forskningen kunne vært bedre.

Nyhetsarkiv