Hjem
Click

Aktuelt

STRATEGI | SATSINGSOMRÅDER

Globalt helsemiljø får sentral rolle

UiB vil satse på globale samfunnsutfordringer de neste årene. Arbeidet med dette satsingsområdet skal ledes fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.

FORSKNING | BIOLOGI

Mikromakk er menneskets stamfar

Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.

FORSKNING | GEOGRAFI

Vil forklare den moderne verdens fremvekst

I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.

PRODUKTIVITET OG VEKSTEVNE

UiB ser potensial for vekst og innovasjon

UiBs satsing på toppforskning, innovasjon og vitenskapelig kvalitet samt å møte økt konkurranse er i tråd med forslagene i Produktivitetskommisjonens nye rapport.

UTDANNING

Disse studiene skryter studentene mest av

Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.

Forsking | KREFT

Mannlege kreftoverlevarar er oftare barnlause

Ei undersøkjing av alle mannlege kreftpasientar i Noreg over ein periode på 20 år fortel at fleire av dei har vanskar med å få barn. Dei nye tala kan bidra til å endra behandlinga av mannlege kreftpasientar .

Nyhet | Forskerutdanning

Internasjonal anerkjennelse av forskerutdanningen ved MOF

Etter en grundig evalueringsprosess har forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) oppnådd internasjonal anerkjennelse. Komiteen har særlig merket seg hvordan forskerutdanningen er tett knyttet til ledende forskning på fakultetets fagfelt.

FORSKNING | MATEMATIKK

Kartlegger matematikkens landskap

Matematikk er som å klatre opp på en fjelltopp og oppdage nye landskap, ifølge professor Hans Munthe-Kaas. Han er i finalerunden på en ERC Advanced Grant-søknad for å utvide det matematiske kartet.

Forsking | Arkeologi

Menneska utvikla seg ved å dele teknologi og verktøy

Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.

Doktorpromosjon

Feiret nye doktorer i Universitetsaulaen

I 2015 fikk 246 personer doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Fredag 29. januar ble doktorene fra høstsemesteret behørig feiret.