• UNIVERSITETSLEDELSE
    - Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.
  • Mat
    Forskningsprosjektet SEAT vil hjelpe forbrukere med å gjøre bedre etiske valg når de kjøper mat fra oppdrettsnæringen i Asia.
Nyhetsarkiv