Hjem
Click

Aktuelt

Abonner på nyhetsbrev


FN-HAVKONFERANSE 2017

Forskeren som diplomat

Professor Peter M. Haugan har gjennom sin rolle i FN-systemet lenge jobbet på høyt nivå i skjæringen mellom vitenskap og diplomati.

Nyheter

Golfstrømmen varsler fremtidens klima

Golfstrømmens overflatetemperaturer forplanter seg oppover langs Norskekysten og kan forutsi klimavariasjoner flere år på forskudd, viser et nytt funn publisert i Nature Communications.

Nyhet

I politikken handler historien om utvikling

Det viser funn i ny bok om historiebruk i norsk politikk, skrevet av UiB-forskere.

Nyheter

Forskarar frå heile verda er samla i Bergen

- Eg trur dette vil gje nye og viktige innfallsvinklar til mi eiga forsking, seier phd-stipendiat frå Ghana, Evans Manu. Han er ein av 97 forskarar som deltek på Bergen sommer-forskerskole 2017.

Pris til forskere

Giardia-forskere fikk pris

Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.

Romfart

UiB-professor får NASAs høyeste æresbevisning

Birkelandsenterets Michael Hesse anerkjennes for den store forskningsinnsatsen for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Senter for fremragende forskning

Graver i fortiden

Christopher Henshilwood og de andre medlemmene av UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.

Nyheter

Anne Lise Fimreite i nytt ekspertutvalg

Den avtroppende prorektoren skal forsøke å gjøre fylkeskommunen mer relevant for folk flest.

Nyheter

UiB mest sitert

UiB er igjen landets mest siterte universitet. Det viser resultata frå ny stor, kartlegging. Også på verdsbasis klatrar UiB på rangeringa på grunn av godt siterte og internasjonale forskarar.

Klimasamarbeid

Nansensenteret flytter til UiBs klimaklynge

Nansensenteret samles med Bjerknessenteret og de andre partnerene i klimaklyngen i Bergen.