• Klimaforskning
    I fire podcaster frem mot klimatoppmøtet i Paris vil Universitetet i Bergen drøfte de store utfordringene forskerne og verden står overfor i årene fremover.
Medisin

Reddar barn frå HIV

12 månadar med flytande HIV-medisin til spedbarn som vert amma av HIV-positive mødre beskyttar barna mot infeksjon, viser ein ny studie publisert i The Lancet.

Nyhetsarkiv