Språk

Kvifor bannar vi?

Faen, fuck, fader, søren! Satan, drit og dra! Vi påkallar Satan. Vi refererer til kroppsfunksjonar. Vi bannar, nesten alle samen. Men kvifor? Og kva er eigentleg banning?

Europa

Google sletter deg

I mai 2014 fattet EU-domstolen en avgjørelse som påla Google å slette enkelte resultater fra søke- resultatene sine. Dette kan få store konsekvenser for informasjonsfriheten i Europa.

Europas grenser

Ser ingen fremtid i Spania

Spania brukte å importere arbeidskraft. Nå flytter spanjoler fra hjemlandet. Også til Norge. Hva driver dem hit og hvordan opplever de livet i nord?

Nyhetsarkiv