• Klimaforskning
    I løpet av de siste vintrene har flyplassen ved Longyearbyen stengt på grunn av regn. Et av de største klimaspørsmålene for tiden er hvordan nedbøren endrer seg i Arktis.
  • Museumsprosjektet
    Naturhistorisk museum må forbli stengt på ubestemt tid etter at regjeringen ikke fant rom til å finansiere fullføringen av Museumsprosjektet i revidert budsjett.
Biomedisin

Oppdaga løyndomen bak hukommelsesprotein

Forskarar ved Universitetet i Bergen (UiB) har for fyrste gong skildra strukturen og stabiliteten i eit protein som er involvert i ei rekkje sjukdomar knytt til kognitiv svikt, inkludert Alzheimer, avhengigheit og nevropsykiatriske lidingar.

Nyhetsarkiv