DEMOKRATI OG RETTSTAT

Et møte mellom grunnlover

Sør-Afrikas grunnlov fyller 20 år i 2014. Norges grunnlov fyller 200. På en konferanse i Johannesburg skal de to grunnlovene feires, sammenliknes og drøftes.

Nyhetsarkiv