Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Klimaforsker Endre Tvinnereim blir ny skolebyråd i Bergen. 
Universitetet i Bergen er første institusjon som skal ta i bruk et nytt felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i forskning og høyere utdanning.
Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.
Syv av ti nordmenn mener Plasthvalen har økt befolkningens bevissthet om marin forsøpling. Det viser en fersk undersøkelse presentert i forbindelse med treårsmarkeringen for funnet av hvalen.
HR-portalen (Bluegarden mobil) har nå lansert en mobilapp som gjør det enkelt for ansatte å registrere arbeidstid og sende inn reiseregninger.
Tettere samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen (UiB) skal gi bedre og mer relevant forskning og innovasjon. En arbeidsgruppe utarbeider nå tiltak som skal forenkle samarbeidet.
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.
Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har de siste månedene fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter deltakere til kull 2.
UiB sine artikler i Store norske leksikon ble lest 5,5 millioner ganger i 2019. Oppgangen fra 2018 er på hele 18 prosent.
Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet har inngått avtale som sikrer UiBs forskere tilgang til et av verdens mest avanserte forskningsskip.
Rektoratet vil ønske alle studenter og ansatte god jul med vakker sang fra Griegakademiets sangstudenter.
Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Les eit utval av dei største sakene som har prega Universitetet i Bergen i året som har gått.
Rektor Dag Rune Olsen er ikke innstilt til jobben som ny rektor ved NTNU, og fortsetter dermed ved Universitetet i Bergen.
Det er knyttet mye spenning til hva kveldens julebordmeny for administrasjonen på UiB skal inneholde. Hele tre kokker er i sving for å klargjøre den spesialkomponerte maten til kveldens fest.
UiB øker vaktholdet på grunn av en uønsket hendelse med en person som opptrådte truende.
Mange brukere ved UiB har mottatt en e-post som ser ut til å være fra en avsender ved UiB, men som er svindel.

Sider