Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Lilya Budaghyan

– Vi har funnet opp nye metoder for å konstruere optimale boolske funksjoner og laget nye klasser av funksjoner.

Hovedinnhold

Lilya Budaghyan er professor ved Institutt for informatikk. Hun mottar TMS Starting Grant fra 2017 til 2021 for forskningsprosjektet Construction of Optimal Boolean Functions.

Hva går prosjektet ut på?

– Prosjektet fokuserer på tverrfaglige problemstillinger innenfor matematikk og informasjonsteori knyttet til konstruksjonen av optimale boolske funksjoner. Løsningene på disse problemstillingene er av både teoretisk og praktisk betydning. Det kan forbedre påliteligheten og sikkerheten til moderne kommunikasjonssystemer og ha en sterk innvirkning på mange grener innenfor matematikk.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Vi er midt i det som er et veldig ambisiøst prosjekt, men har allerede løst mange sentrale utfordringer i prosjektet. Konkret har vi funnet opp nye metoder for å konstruere optimale boolske funksjoner og laget nye klasser av slike funksjoner. Vi har undersøkt flere av egenskapene til funksjonene og har allerede en bedre forståelse for boolske funksjoner. I tillegg har prosjektet hatt sterk innvirkning på det internasjonale forskningsmiljøet. Vi har etablert en årlig workshop om boolske funksjoner og deres anvendelse (Boolean Functions and their Application) og en spesialutgave om det samme temaet som gis ut årlig. Vi har også etablert en ny database og wikipedia for boolske funksjoner, samt en ny pris (George Boole) for framtredende bidrag til boolsk funksjonsteori. I tillegg til BFA-worksopene (BFA 2017, BFA 2018, BFA 2019) har vi organisert tre andre konferanser; WAIFI 2018, MMC 2017 og Emil Artin Conference 2018. 

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Prosjektet gjorde det mulig for meg å etablere et eget team som forsker på boolske funksjoner, bestående av både unge forskertalenter og anerkjente talenter, på totalt ni personer. Teamet er en del av Selmersenteret, et senter for sikker kommunikasjon ved Institutt for informatikk, som består av totalt 25 personer. I løpet av to år etter at jeg startet med dette prosjektet har jeg blitt professor, leder av Selmersenteret og medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).