Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Asbjørn Grønstad

– Prosjektet har resultert i økt oppmerksomhet rundt, og forståelse av, den etiske dimensjonen av visuelle uttrykk.

Hovedinnhold

Asbjørn Grønstad er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han mottok TMS Starting Grant fra 2007 til 2011 for forskningsprosjektet New Ecologies of the Image.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Prosjektet undersøkte en rekke relaterte fenomener i den nyere bildekulturen, fra representasjoner av lidelse i fotografi og film, til bildekriger og kulturelt og moralsk overskridende kunstverk. En av de overordnede ambisjonene med forskningen var å konseptualisere en etikk for den visuelle kulturen.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Prosjektet genererte en lang rekke publikasjoner, hvorav noen av de mest sentrale var Ethics and Images of Pain (Routledge, 2012), Screening the Unwatchable: Spaces of Negation in Post-Millennial Art Cinema (Palgrave, 2012), Cinema and Agamben: Ethics, Biopolitics and the Moving Image (Bloomsbury, 2014), og Film and the Ethical Imagination (Palgrave, 2016). Prosjektet har resultert i økt oppmerksomhet rundt, og forståelse av, den etiske dimensjonen av visuelle uttrykk. Evalueringsrapporten fra 2013 konkluderte med at fagmiljøet rundt prosjektet var det fremste på visuell kultur i Europa. Siden oppstarten har prosjektleder fått nærmere femti henvendelser fra særlig yngre forskere fra hele verden, som vil ta sin ph.d.-grad ved senteret.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Jeg var allerede professor ved Universitetet i Stavanger da jeg fikk tildelingen i 2007, men prosjektet har hatt umåtelig stor betydning for min videre karriere. Særlig det å kunne bygge opp sin egen forskningsgruppe har vært viktig, samt å ha tid til å produsere mye forskning og utvide det akademiske nettverket betydelig. Selve erfaringen som prosjektleder har også vært vesentlig, spesielt med tanke på søknadsutvikling inn mot ERC og NFR. For tiden arbeider jeg med en søknad til neste utlysning av SFF, en posisjon jeg ikke ville vært i uten TMS-prosjektet. Det kan også nevnes at stipendet muliggjorde etableringen av et nytt fagfellevurdert tidsskrift.