Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Nathalie Reuter

– Teamet mitt fant molekyler vi nå anser som medikamentkandidater for kronisk lungeinflammasjon, og spesielt for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Hovedinnhold

Nathalie Reuter er professor ved Kjemisk institutt. Hun mottok TMS Starting Grant fra 2009 til 2014 for forskningsprosjektet Structural bioinformatics of proteins: From the atomic level to the pathophysiological function.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Prosjektet fokuserte på en enzymfamilie involvert i betennelsesprosessen. Betennelse er en nødvendig og nyttig prosess, men den kan bli kronisk og angripe sunt vev, som i neste omgang kan føre til sykdommer. Enzymene vi så på er et medikamentelt mål for behandling av kronisk betennelse. Vi tok sikte på å finne underlag og hemmere, altså molekyler som kan være nyttige som sonder i eksperimenter, eller som kan være nye medikamentkandidater. For å gjøre det, var det nødvendig å undersøke disse enzymene grundig ved bruk av forskjellige beregnings- og eksperimentelle metoder. Når man vet hvordan et medikamentmål ser ut og oppfører seg, blir det lettere å finne opp molekyler som vil feste seg til det. Beregningsbiologi, og spesielt molekylær modellering og molekylær design, har vært avgjørende teknikker i dette prosjektet. En stor del av arbeidet besto i å forbedre de eksisterende metodene.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Teamet mitt fant molekyler vi nå anser som medikamentkandidater for kronisk lungeinflammasjon, og spesielt for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Vi jobber for å bekrefte potensialet til disse molekylene og er i tett dialog med vårt kontor for teknologioverføring, for patentering og utvikling av forretningsmodeller. I tillegg har vi bidratt med mer kunnskap om disse enzymene og økt bevissthet om potensialet deres som medikamentelle mål, slik at andre også tar fatt på dette arbeidet. Endelig har vi utviklet nye metoder og protokoller til andre preoteiner og enzymer, som blir brukt av oss og våre kolleger innen bioinformatikk.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– TMS-stipendet har kort fortalt vært et springbrett for min karriere som uavhengig gruppeleder. Teamet vokste fra en liten forskningsgruppe med tre teammedlemmer inkludert meg selv, til mellom seks og åtte medlemmer. Med et større team, lyktes jeg raskt bedre med å tiltrekke meg andre typer ekstern finansiering og utvide teamet ytterligere. Vi kan ha et bredere spekter av kompetanse og ekspertise i teamet. Stipendet tillot meg også å finansiere ganske kostbare eksperimenter som vi ikke hadde hatt råd til ellers. Vi kunne reise til flere konferanser og ble mer synlige på den internasjonale scenen. Til sammen gjorde dette oss i stand til å takle mer ambisiøse problemer og ga oss et konkurransefortrinn som jeg siden har jobbet for å opprettholde.