Hjem
Forskning
Momentumdelegat 2020 - 2021

Liv Grimstvedt Kvalvik

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Liv Grimstvedt Kvalvik er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2009). I 2018 fullførte hun sin doktorgrad “Smoking among pregnant women in Norway. Prevalence, self-report validity, and associations to SGA and “early programming” using family and sibling design”. Kvalviks forskning er innen feltet perinatal epidemiologi og hun har brukt data fra Medisinsk fødselsregister og Den norske mor, far og barn studien. Hun er interessert i å forstå hvordan ulike svangerskapskomplikasjoner henger sammen og hvordan de kan påvirke mors senere helse. Hun er også interessert i hvordan eksponeringer i svangerskapet kan påvirke barnets helse.