Hjem
Forskning
Forskningssentre

Forskningssentre

Forskningssentre ved Universitetet i Bergen utfører grunn- og tverrfaglig forskning på høyt nivå ved å konsentrere spisskompetanse og ressurser i et lengre tidsperspektiv. UiB deltar i mange nasjonale og internasjonale sentre og koordinerer følgende: