Hjem
Forskning

Utvekslingsprogram - University of Washington og Memorial University of Newfoundland

Avtalen med University of Washington har eksistert i 35 år. Memorial University of Newfoundland er også inkludert i dette programmet.

Forskerutvekslingen mellom University of Washington (UW), Memorial University of Newfoundland (MUN) og Universitetet i Bergen har fungert i 35 år. Forskerutvekslings-programmet kan tilby utveksling innenfor de fleste fagområder. Siden 1979 har mer enn 100 forskere vært utvekslet fra Universitetet i Bergen, og alle fakulteter har vært representert.

Hvem kan søke:
Utvekslingskomiteen søker en balansert utveksling og oppfordrer derfor vitenskapelige ansatte og dr. gradsstudenter i alle fagområder til å søke.

Formål og varighet:
Oppholdet kan benyttes til forskning, undervisning eller en kombinasjon etter avtale med mottakerinstitusjonen. Oppholdene er av ca. 10 uker (tilsvarende en "term", dvs. "Autumn-, Winter- eller Spring term") hvis ikke annet avtales.
Utgifter til visum blir dekket samt en flybillett (økonomiklasse) t/r Bergen-Seattle eller en flybillett t/r Bergen-Newfoundland.

Det er meget viktig at opphold i USA planlegges godt, og at man får et invitasjonsbrev fra University of Washington eller Memorial University of Newfoundland. Dette brevet skal legges ved søknaden.

Søknad og søknadsfrist:
Det søkes på engelskspråklig skjema (se nedenfor) til sekretær for utvekslingskomiteen: Hans.Offerdal@uib.no. Søknadsfrist er 1. desember. Ta gjerne kontakt om prosessen og/eller med spørsmål.

Søknaden sendes så via eget fakultet, som deretter sender anbefalingen til Forskningsadministrativ avdeling.

Komiteen foretar nominering på grunnlag av fakultetenes prioriteringer og tidligere fordeling på fagmiljøene. Innstillingen blir så sendt til vertsinstitusjonen som foretar det endelige uttaket. Bergen Faculty Exchange Committee ved University of Washington blir ledet av professor Christine Ingebritsen, og av professor Gregory Dunning ved Memorial University of Newfoundland.