Hjem
Forskning
Nyhet fra På Høyden

Laser virker mot melkesyre

Laserbehandling av muskler får idrettsutøvere til å prestere bedre, viser UiB-forskning.

Hovedinnhold

En ny studie fra Institutt for samfunnsmedisinske fag viser at lavenergi laserbehandling (LLLT) har gunstig effekt mot muskeltrøtthet og stimulerer restitusjon etter fysisk trening.

– Laserbehandlingen førte til at idrettsutøverne klarte flere repetisjoner, og fikk mindre betennelsesreaksjoner etter albubøy med manualer, sier Ernesto Leal Junior, stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Antallet repetisjoner økte i gjennomsnitt fra 34 til 40 da utøverne tok albubøy med 75 prosent av maksimal belastning. Samtidig viste blodprøver at melkesyreutvikling og biokjemiske markører på betennelse og muskelskade ble redusert etter laserbehandlingen.

Virker preventivt

Hard trening gir mikroskopiske skadereaksjoner i musklene. Dette tar tid å hele før ytelsen gjenvinnes. Tidligere har alt fra nedkjøling, strømbehandling og kosttilskudd blitt brukt for å utsette muskeltrøtthet og forbedre restitusjon etter tungt muskelarbeid. Leal Junior er den første som har undersøkt om laserbehandling virker preventivt.

– Behandlingen har åpenbart betydning for idrett, ved at den synes å virke preventivt mot slike skadereaksjoner og kan dermed legge forholdene til rette for bedre restitusjon. Hvorvidt den kan påvirke prestasjoner i ulike idrettsgrener, er derimot for tidlig å si, sier Leal Junior.

Det er kjent at laserbehandling lindrer smerte, demper betennelser og stimulerer tilhelingsprosesser. Når lave nivåer av rødt og infrarødt lys stråles over musklene, oppstår fotokjemiske prosesser som stimulerer cellene. Forskerne er ikke helt sikre på mekanismene bak denne effekten.

– Terapien har ingen bivirkninger av betydning. Det eneste er at øynene må beskyttes av briller når strålingen pågår, forteller Leal Junior.

Laserbehanling

I den første studien strålte han en relativt liten flate over en av musklene i bena til 20 toppatleter som syklet maksimalt i 30 sekunder på ergometersykkel. Denne laserbehandlingen ga ingen prestasjonsfremmende effekt. Stråleområdet var for lite og for mange muskler var involvert.

I neste omgang oppgraderte Leal Junior derimot til et laserapparat med fem lyspunkter. Da bestrålte han ti områder av biceps, mens utøverne tok albubøy med manualer.

– Med færre muskler involvert, økt stråledose og større stråleflate på muskelen, så vi at prestasjonsevnen økte, sier Ernesto Leal Junior.

Fakta/ Lavenergi laserbehandling

  • Lavenergi laserbehandling (LLLT) ble først prøvet på sårheling ved Semmelweiss universitet, Ungarn i 1967. Behandlingen består av bestemte doser av ensfarget laserlys som ser ut til å kunne påvirke betennelser, tilheling og smerte.
  • Lavenergi laserbehandling virker ikke som høyintensiv kirurgisk laser. Det oppstår ingen varmeeffekt, og kalles ofte ”kald laser”. Effektene er fotokjemiske og minner om fotosyntesen i planter. I første rekke påvirkes cellemekanismer knyttet til reguleringen av adenotrifosfat (ATP), frie oksygenradikaler (ROS) og nitrogenoksid (NO) av laserbehandling.
  • Infrarødt laserlys trenger dypere enn synlige bølgelengder, og egner seg derfor bedre når behandling må gis gjennom huden. Det er publisert over 100 randomiserte kontrollerte studier med laserbehandling.
  • I Norge brukes laserbehandling blant annet av fysioterapeuter, og det har vært gitt trygderefusjon siden 2001. Det foregår forskning i Norge på LLLT ved innen fysioterapi og odontologi ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen, og ved universitetet i Oslo.

    Den neste verdenskongressen for LLLT er lagt til Bergen i september 2010.

 Kilder: www.wikipedia.org, www.walt2010.org

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.