Hjem
Forskning

CtrlAQUA

CtrlAQUA skal bidra til bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og bærekraft i lukkede oppdrettsanlegg gjennom teknologisk og biologisk innovasjon.

Hovedinnhold

CtrlAQUA - Senter for forskningsdrevet innovasjon innen lukket akvakultur er grunnlagt som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for perioden 2015-2023.

Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

CtrlAqua er organisert i fire avdelinger:

  • Teknologi og miljø, ledet av Bendik Fyhn Terjesen i Nofima
  • Forebyggende fiskehelse, ledet av seniorforsker Harald Takle i Nofima
  • Fiskeproduksjon og velferd, ledet av Lars Ebbesson i Uni Research i Bergen
  • Utdanning og rekruttering, ledet av Sigurd Stefansson ved Universitetet i Bergen

Nofima er vertskap for senteret. Universitetet i Bergen vil ha hovedansvar for forskerutdanning i senteret.

Totalt budsjett for CtrlAQUA er 199 millioner kroner over åtte år.