Hjem
Forskningssenter for søvn, arbeid og helse

Forskning

Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) forsker på søvn, prestasjoner (dagtidfungering, ytelse) og helse knyttet til arbeidslivet.

Neste

Søvnforsking på UiB

Produsent:
UiB
1/2
Forskning ved FOSAH
Foto/ill.:
Marit Fonn, Eivind Senneset, somnofy.no
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Nok og god søvn har avgjørende betydning for prestasjon og helse i arbeidslivet. Samtidig vet vi at anslagsvis en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge rapporterer søvnproblemer. Årsakene til søvnproblemene er sammensatte og komplekse, og en tverrfaglig forskningsinnsats og tett samarbeid med arbeidslivet er nødvendig for å sikre en trygg, produktiv og bærekraftig arbeidsstyrke i fremtiden. 

På kort sikt kan søvnunderskudd ha betydning for effektiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen, i tillegg til å påvirke beslutningsprosesser. Over tid kan helseplager utvikles, og ulike faktorer som for eksempel nattarbeid, gir målbare effekter først etter flere år. Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) gjennomfører derfor prosjekter som går over tid (longitudinelt design), i tillegg til eksperimentelle studier som undersøker effekt av ulike tiltak. 

Forskningsinfrastrukturen består av ulike typer laboratorier, portabelt søvnregistreringsutstyr, kognitive tester og mer. 

Forskningssenter for søvn, arbeid og helse består av flere av Norges mest fremtredende forskere på sammenhenger mellom søvn, helse og prestasjoner i arbeidslivet. Forskerne i senteret er tilknyttet forskningsgruppen Bergen Søvn og Kronobiologinettverk ved UiB. Flere er også tilknyttet Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)