Hjem
Forskningssenter for søvn, arbeid og helse
Nyhet

I verdenstoppen i forskning på skiftarbeid

Forskere tilknyttet Forskningssenter for søvn, arbeid og helse er nylig rangert som mestpubliserende på skiftarbeid i ny oversiktsartikkel.

Hovedinnhold

I artikkelen "Analysis and mapping of global research publications on shift work (2012–2021)" rangerer Waleed M. Sweileh tre forskere tilknyttet Forskningssenter for søvn, arbeid og helse som mestpubliserende i verden på skiftarbeid i perioden 2012-2021. Forskningsstudien ble publisert i Journal of Occupational Medicine and Toxicology i desember 2022

Høy aktivitet i forskningssenteret

På topp ti-listen over aktive forskere troner Bjørn Bjorvatn på førsteplass med 36 vitenskapelige publikasjoner etterfulgt av Ståle Pallesen på andreplass med 33 publikasjoner på skiftarbeid. Siri Waage er rangert på delt 9. plass i oversikten med 19 publikasjoner. UiB er på delt 3. plass på listen over instusjoner med flest publikasjoner på skiftarbeid.    

I senteret fokuserer vi mye på forskning knyttet til arbeidstid så dette var veldig hyggelig, kommenterer forskningssenterleder Anette Harris.

- Skiftarbeid er et relativt ungt forskningsfelt og de tre forskerne var svært tidlig ute med å etablere en longitudinell spørreundersøkelse om skiftarbeid, søvn og helse blant Norske sykepleiere (SUSSH) sammen med Bente Moen, som også er på topp ti-listen. Denne studien har nok dannet grunnlag for mange av publikasjonene på skiftarbeid og bidratt til at vi i dag har et stort fokus på arbeidstid på UiB. Siden kohorten ble etablert har hele syv ph.d.-kandidater disputert på data fra denne studien.

Behov for mer kunnskap om skiftarbeid

- Selv om vi i dag har mye kunnskap om arbeidstid er det også mye vi ikke vet, legger Harris til. 

- Spesielt trenger vi kunnskap om effektive intervensjoner som kan redusere stressbelastningen som kan oppstå ved skiftarbeid. Vi trenger også mer kunnskap om mekanismer involvert og ikke minst individuelle forskjeller knyttet til skiftarbeidstoleranse. Med etableringen av Norsk arbeidstidsregister for ansatte i sykehus vil jeg tro at forskerne tilknyttet Forskningssenter for søvn, arbeid og helse vil holde seg i verdenstoppen på skiftarbeidsforskning i årene fremover også. 

Les hele artikkelen her: 

Analysis and mapping of global research publications on shift work (2012–2021)

DOI
https://doi.org/10.1186/s12995-022-00364-0