Hjem
Institutt for fremmedspråk

Fagkoordinatorar

Hovedinnhold

Arabisk
Ludmila Ivanova Torlakova
Tlf: 55 58 87 16
E-post: Ludmila.Torlakova@uib.no

Engelsk
Randi Koppen (litteratur og kultur, pluss samla ansvar for heile engelskfaget)
Tlf: 55 58 23 68
E-post: Randi.Koppen@uib.no

Bente Hannisdal (lingvistikk)
Tlf. 55 58 31 23
E-post:  Bente.Hannisdal@uib.no

Sigrid Ørevik (fagdidaktikk)
Tlf. 55 58 23 62
E-post: Sigrid.Orevik@uib.no

Fransk
Margery Vibe Skagen
Tlf: 55 58 25 30
E-post: margery.skagen@uib.no 

Italiensk
Marco Gargiulo
Tlf: 55 58 23 47
E-post: Marco.Gargiulo@uib.no

Japansk
Misuzu Shimotori
Tlf. 55 58 30 45
E-post: misuzu.shimotori@uib.no

Kinesisk
Shouhui Zhao (til juni 2024)
Tlf. 55 58 23 70
E-post: Shouhui.Zhao@uib.no 

Huiwen (Helen) Zhang (forskingsfri våren 2024)
Tlf. 55 58 23 27
E-post: Huiwen.Zhang@uib.no

Lektorprogrammet i fremmedspråk
Myriam Coco
tlf. 55 58 30 04
E-post: Myriam.Coco@uib.no

Russisk
Brita Lotsberg Bryn
Tlf. 55 58 29 91
E-post:  Brita.Bryn@uib.no                                                                                                              

Spansk språk og latinamerikastudium
Synnøve Ones Rosales
Tlf. 55 58 21 27 
E-post: Synnove.Rosales@uib.no 

Tysk
Kjetil Berg Henjum
Tlf. 55 58 31 97
E-post: Kjetil.Henjum@uib.no