Hjem
Institutt for fremmedspråk

Fagkoordinatorar

Hovedinnhold

Arabisk
Ludmila Ivanova Torlakova
Tlf: 55 58 87 16
E-post: Ludmila.Torlakova@uib.no

Engelsk
Hovudkoordinator:
Lene Johannessen (litteratur og kultur)
Tlf. 55 58 23 99
E-post: Lene.Johannessen@uib.no

Bente Hannisdal (lingvistikk)
Tlf. 55 58 31 23
E-post: Bente.Hannisdal@uib.no

Fransk
Sonja Lagerwall
Tlf: 55 58 20 70
E-post: Sonia.Lagerwall@uib.no

Italiensk
Marco Gargiulo
Tlf: 55 58 23 47
E-post: Marco.Gargiulo@uib.no

Japansk
Misuzu Shimotori
Tlf. 55 58 30 45
E-post: Misuzu.Shimotori@uib.no

Kinesisk
Guowen Shang
Tlf. 55 58 47 78
E-post: Guowen.Shang@uib.no

Russisk
Ingunn Lunde
Tlf. 55 58 20 17
E-post: Ingunn.Lunde@uib.no                                                                                                                   

Spansk språk og latinamerikastudium
Xavier Llovet Vilà
Tlf. 55 58 48 98
E-post: Xavier.Llovet@uib.no

Tysk
Kjetil Berg Henjum
Tlf. 55 58 31 97
E-post: Kjetil.Henjum@uib.no

Fagdidaktikk
(Lektorutdanning med master i framandspråk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk)
Aud Solbjørg Skulstad
Tlf. 55 58 48 35
E-post: Aud.Skulstad@uib.no