Hjem
Institutt for fremmedspråk

Fagkoordinatorar

Hovedinnhold

Arabisk
Ludmila Ivanova Torlakova
Tlf: 55 58 87 16
E-post: Ludmila.Torlakova@uib.no

Engelsk
Dagmar Haumann (lingvistikk)
Tlf. 55 58 23 46
E-post:  Dagmar.Haumann@uib.no 

Lene Johannessen (litteratur og kultur)
Tlf: 55 58 23 99
E-post: Lene.Johannessen@uib.no

Fransk
Øyvind Gjerstad
Tlf: 55 58 23 44
E-post: oyvind.gjerstad@uib.no 

Italiensk
Marco Gargiulo
Tlf: 55 58 23 47
E-post: Marco.Gargiulo@uib.no

Japansk
Misuzu Shimotori
Tlf. 55 58 30 45
E-post: Misuzu.Shimotori@uib.no

Kinesisk
Huiwen (Helen) Zhang
Tlf. 55 58 23 27
E-post: Huiwen.Zhang@uib.no

Russisk
Ingunn Lunde
Tlf. 55 58 20 17
E-post: Ingunn.Lunde@uib.no                                                                                                                   

Spansk språk og latinamerikastudium
Kari Soriano Salkjelsvik
Tlf. 55 58 22 74
E-post: Kari.Salkjelsvik@uib.no 

Tysk
Kjetil Berg Henjum
Tlf. 55 58 31 97
E-post: Kjetil.Henjum@uib.no

Fagdidaktikk
(Lektorutdanning med master i framandspråk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk)
Aud Solbjørg Skulstad
Tlf. 55 58 48 35
E-post: Aud.Skulstad@uib.no