Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Festivalen «Siste kapittel» skulle finne sted nå i juni, men er utsatt et år på grunn av pandemien. I mellomtiden har prosjektet etablert en digital arena, og den første konserten er herved lansert.
Ingunn Lunde får Ugleprisen for å ha jobbet målrettet med å heve studiekvaliteten på russiskfaget. Lunde har utviklet nye undervisningsmetoder og flyttet fokus fra tradisjonell formidling til aktiv læring og bruk av digitale ressurser.
Chinese Spring Festival is the most important traditional celebration for Chinese all over the world. For Chinese learners outside China, it is a good opportunity for them to learn about the target culture of their language study.
Føler fremtidens språklærere seg forberedt til å undervise i flerspråklige klasserom? Synne Nordlie forsket på fremtidige engelsklæreres tilnærminger til flerspråklighet i sin ferske masteroppgave.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Jenny Mjösberg, Karl Magnus Laundal og Eirik Hovden er mottakere av TMS Starting Grant 2019. De tre får med det bygge opp hver sin forskergruppe ved Universitetet i Bergen.
– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.
En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.
Har du tenkt på at ordet "fremmedspråk" kan deles inn i tre?
Det humanistiske fakultet er sterkt involvert i årets Forskningsdager, der «miljø» er hovedtema. Språk, vitenskap, apokalypse, middelalder, årstider, maskinsyn, litterære erfaringer – temaene er mange og mangfoldige.
Høstens møteserie er godt i gang!
Alessandro Carlucci is studying the impact that contact with other languages has had on the historical development of the Italian language, from its earliest stages to the present. He is a new postdoctoral research fellow at the Department of Foreign Languages.
Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.
UiB arrangerer tverrfaglig konferanse om Kina med deltakere fra hele verden 13.-14. juni. Forskere fra ulike land vil ta for seg de mange og varierte utfordringene Kina står ovenfor når det gjelder å ta vare på egen identitet midt i den raske økonomiske veksten.
Marion, som er tidlegare kinesisk-student ved UiB, har valt å fortsetta utdanninga si i Skottland. Vi har spurt om ho kan fortelje litt om sine erfaringar med å studere kinesisk, og om kva som inspirerte ho til å ta vidare utdanning i utlandet.
Bjørn Åge Blix valgte å reise til Kina for å studere videre etter å ha fullført bachelorprogrammet i kinesisk ved UiB. Nå går han i gang med en PhD-grad ved Hongkong City University.
Soledad Marambio explores issues related to ageing in the Chilean newspaper La Segunda.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.

Sider