Hjem
Bergen sommer-forskerskole
Bergen sommer-forskerskole 2021

Vitenskap og samfunn mot en bærekraftig utvikling

Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.

Bergen seen from Floien
Foto/ill.:
Daniel Tafjord / Unsplash

Hovedinnhold

Den årlige Bergen Summer Research School (BSRS) er et tverrfaglig møtested for doktorgradsstudenter som ønsker å utforske noen av de største utfordringene i vår tid. Vitenskapelig direktør for BSRS 2021 er førsteamanuensis Katja Enberg ved Institutt for biovitenskap, UiB.

På grunn av Covid-19-pandemien vil BSRS 2021 igjen bli organisert som en digital forskerskole.

Bergen, 7.-17. juni 2021

Neste sommer vil vi ha seks parallelle kurs som fokuserer på viktige globale utfordringer som reproduktiv helse hos ungdommer, internasjonalisering av høyere utdanning, sosioøkonomisk ulikhet, psykologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på klimaendringer, bærekraftig utvikling av livet under vann og forskning, samt regulering og styring av korrupsjon.

I tillegg vil professor Birgit Kopainsky lede spesielle tverrfaglige sesjoner om innovasjon, systemtenking og kreativ tverrfaglig problemløsning. Sammen med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale sammenkomster, vil BSRS 2021 hjelpe 100 doktorgradsstudenter med å utvikle ferdigheter til å skape kunnskap som kan bidra til sosial handling.

Søknadsfrist: 19. februar 2021 (utvidet frist)
Påmeldingskjema og detaljert informasjon på våre engelske sider.

Våre kurs neste sommer:
Kursbeskrivelser kun på engelsk
Bærekraftig utvikling av livet under vann
Korrupsjon: Forskning, regulering og styring
Internasjonalisering av høyere utdanning
Reproduktiv helse: kjønn og lokal-global dynamikk
Ulikhet, mobilitet mellom generasjoner
Psykologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på klimaendringer

 

Følg oss på Facebook og Twitter for å få oppdateringer om programmet.


Bergen sommer-forskerskole er et felles initiativ mellom Høgskulen på Vestlandet, Chr. Michelsen Institutt, NHH Norges Handelshøyskole, NORCE Norwegian Research Centre AS under ledelse av Universitetet i Bergen.