Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Årlig Samling

IKT-forskerskole: Årlig samling 2019

Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.

Solstrand fjord view
Fjord view from Solstrand Hotel
Foto/ill.:
Stefanie Meyer

IKT-forskerskolens årlige samling arrangeres av ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program. Formålet med samlingen er at stipendiatene får en felles arena som de kan bruke til å styrke sine forskningsnettverk, som fremmer samarbeidet og som gir dem muligheten til å holde et seminar / en forelesning over selvvalgt emne for å fullføre 1 av de 3 påkrevde studiepoengene i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Påmeldingen er avsluttet. Dere kan se på et programutkast ved å følge denne lenken.

Ta gjerne kontakt med arrangementskomiteen (Benjamin Chetioui, Isaac Andrés Canales Martinez, Wrya Kadir) hvis dere har spørsmål.