Hjem

Griegakademiets forskningsgruppe for framføring og interpretasjon - GAFFI

Hovedinnhold

dør

OM GAFFI
Griegakademiets forskningsgruppe for framføring og interpretasjon – forkortet til GAFFI – ble etablert i 2022 og er en faglig møteplass for ansatte, stipendiater og studenter som arbeider spesielt med framføring og interpretasjon i form av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 

GAFFI har som mål å:

* bidra til å fremme og formidle utøvingens rolle innen musikkfeltet

* bidra til å løfte frem og synliggjøre hvordan framføring og interpretasjon virker på forståelsen av musikktradisjon, notert og tradert musikk, musikkhistorie og kanonisert musikk innen klassisk og folkelig tradisjon

* holde Griegakademiets fagmiljø oppdatert på bevegelser og utvikling innen forståelsen av historiske, stilistiske, estetiske og tradisjonsbundne retninger innen musikkpraksis

* formidle ny kunnskap om framføring og interpretasjon gjennom ulike formidlingskanaler til relevante fagmiljøer og allmennheten

* være en vital faglig aktør i det bergenske, nasjonale og internasjonale musikkliv

* skape interesse hos studenter for å arbeide med framføring og interpretasjon på mastergrad- og stipendiatnivå gjennom å skape et fagmiljø og bygge et nettverk

 

GAFFIs aktiviteter inneholder bl.a.

* individuelle og gruppebaserte prosjekter

* prosjekter i form av innspillinger, digitalisering, konsertfremføringer, editering/noteutgivelser, studier av fremføringspraksiser/interpretasjon, musikalsk analyse, musikkhistorisk forskning m.m.

* jevnlige faglige sammenkomster/seminarer med interne og eksterne bidragsytere

* samarbeid med samarbeidspartnere som Det nasjonale musikkarvprosjektet, Senter for Griegforskning m.m.

* deltagelse og innlegg på nasjonale og internasjonale konferanser

 

Tidligere aktiviteter og publikasjoner (ved tidligere forskningsgrupper):

(Un-)settling sites and styles (Lenke til Research catalogue)

Mouvance (VIS-journal)

Wheels Within Wheels (Distortion) (Research catalogue)

Digitalt Grieg seminar - 25.november 2020

(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

 

Griegakademiet
Nye Griegakademiet

Tegninger for nytt Griegakademi er klare

Denne uken ble plantegningene for det nye Griegakademiet offentliggjort. Tegningene, som Nordic Office of Architecture står bak, vekker begeistring på Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.