Hjem

Griegakademiets forskningsgruppe for framføring og interpretasjon - GAFFI

Hovedinnhold

dør

OM GAFFI
Griegakademiets forskningsgruppe for framføring og interpretasjon – forkortet til GAFFI – ble etablert i 2022 og er en faglig møteplass for ansatte, stipendiater og studenter som arbeider spesielt med framføring og interpretasjon i form av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 

GAFFI har som mål å:

* bidra til å fremme og formidle utøvingens rolle innen musikkfeltet

* bidra til å løfte frem og synliggjøre hvordan framføring og interpretasjon virker på forståelsen av musikktradisjon, notert og tradert musikk, musikkhistorie og kanonisert musikk innen klassisk og folkelig tradisjon

* holde Griegakademiets fagmiljø oppdatert på bevegelser og utvikling innen forståelsen av historiske, stilistiske, estetiske og tradisjonsbundne retninger innen musikkpraksis

* formidle ny kunnskap om framføring og interpretasjon gjennom ulike formidlingskanaler til relevante fagmiljøer og allmennheten

* være en vital faglig aktør i det bergenske, nasjonale og internasjonale musikkliv

* skape interesse hos studenter for å arbeide med framføring og interpretasjon på mastergrad- og stipendiatnivå gjennom å skape et fagmiljø og bygge et nettverk

 

GAFFIs aktiviteter inneholder bl.a.

* individuelle og gruppebaserte prosjekter

* prosjekter i form av innspillinger, digitalisering, konsertfremføringer, editering/noteutgivelser, studier av fremføringspraksiser/interpretasjon, musikalsk analyse, musikkhistorisk forskning m.m.

* jevnlige faglige sammenkomster/seminarer med interne og eksterne bidragsytere

* samarbeid med samarbeidspartnere som Det nasjonale musikkarvprosjektet, Senter for Griegforskning m.m.

* deltagelse og innlegg på nasjonale og internasjonale konferanser

 

Tidligere aktiviteter og publikasjoner (ved tidligere forskningsgrupper):

(Un-)settling sites and styles (Lenke til Research catalogue)

Mouvance (VIS-journal)

Wheels Within Wheels (Distortion) (Research catalogue)

Digitalt Grieg seminar - 25.november 2020

(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

 

Nyheter
Troldsalen, photo by Helge Skodvin.

Millioner til kunstnerisk forskning på musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått 3,74 millioner kroner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om utøverens søken etter nye uttrykk.

Utgivelse
Chamber Works nr. 3

NY UTGIVELSE I CD-INNSPILLINGS-PROSJEKTET "KETIL HVOSLEFS KAMMERMUSIKK"

«Hvoslef Chamber Works No. III» er den tredje i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk.

Prosjekter - GAFONOM
Kollasje med bilder hentet fra forestillingen, studenter fra Griegakademiet i kostyme.

Dragedukken

Høsten 2015 presenterte Griegakademiet Dragedukken, et syngespill i fire akter, skrevet av Enevold Falsen og komponert av Friedrich Ludwig Kunzen.